fot. UG Jabłonna

Gmina Jabłonna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt, dzięki któremu Szkoła Podstawowa w Jabłonnie wzbogaciła się niedawno o nowy sprzęt komputerowy. Do placówki trafią też specjalistyczne aplikacje i oprogramowanie przeznaczone do zajęć interaktywnych.

Sprzęt pojawił się w Jabłonnie w ramach projektu pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w co najmniej 200 szkołach z terenu województwa. Droga do tego celu wiedzie przez zakup sprzętu i oprogramowania oraz prowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Dzięki projektowi do jabłonowskiej podstawówki trafiło: 13 drukarek laserowych, 12 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne, 8 zestawów komputerowych i 13 laptopów. Wkrótce dotrą tam jeszcze monitor interaktywny, projektor multimedialny i oprogramowanie Corinth 3D, czyli zbiór interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D uzupełnionych o zdjęcia, filmy i komentarze. Składa się z ośmiu modułów: biologii człowieka, biologii zwierząt, biologii roślin, chemii, fizyki i astronomii, geografii, matematyki, paleontologii i kultury.

Wartość całego projektu, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, to blisko 35 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 28 mln zł.