Seroccy urzędnicy rozpoczęli realizację unijnego projektu samorządu Mazowsza pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Realizatorem zadania – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014-2020 – jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.

W ramach partnerskiego projektu placówka otrzyma m.in. wspierające zdalną naukę oprogramowanie Corinth 3D. Aplikacja, która może być dostępna na wszystkich urządzeniach w szkole, jest zbiorem interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D, uzupełnionych o zdjęcia, komentarze i filmy. Składa się ona z ośmiu modułów: biologii człowieka, biologii zwierząt, biologii roślin, chemii, fizyki i astronomii, geografii, matematyki oraz paleontologii i kultury. Corinth 3D ma być skuteczną pomocą dydaktyczną, spełniającą nowoczesne standardy i wpisującą się w potrzeby uczniów. Ponadto dostarczająca oprogramowanie firma Horyzont przeprowadzi instruktaż dla nauczycieli, którzy będą korzystać z tej aplikacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej ma otrzymać również sprzęt TIK do wspierania nauki podczas zdalnych zajęć. Odbędą się tam także szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie.