fot. arch.

Dobiegają końca tegoroczne prace realizowane przez Urząd Gminy Jabłonna w ramach bieżącego utrzymania dróg. Łączna powierzchnia naprawionych ciągów komunikacyjnych – dróg gruntowych oraz bitumicznych, to blisko 165 tys. m² . A to już liczba, która robi wrażenie.

Jak podkreślają gminni urzędnicy, w 2020 roku zajmowali się nie tylko remontami istniejących dróg, lecz także od podstaw budowali nowe. Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg, Urząd Gminy Jabłonna wykonywał remonty oraz naprawy dróg gminnych w następującym zakresie:
– bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej (kruszywo i częściowo destrukt) – powierzchnia naprawy: 162 318 m²,
– bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej, naprawa cząstkowa mineralno-asfaltowa – powierzchnia naprawy: 1572,59 m².

Remonty dróg gruntowych polegały na równaniu i uzupełnianiu ubytków kruszywem betonowym. W miejscach wymagających większej ingerencji wykonano kruszywowanie i zagęszczenie walcem samojezdnym na całej szerokości jezdni. Frakcja kruszywa wykorzystanego do napraw była dobierana adekwatnie do stanu i potrzeb remontowanych dróg. Naprawę cząstkową dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej realizowano przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, oraz recyklerem. Natomiast na drogach asfaltowych, gdzie występowały znacznie głębsze ubytki w jezdni – jak choćby na łączniku od ul. Królewskiej do drogi nr 61 lokalnej – naprawa polegała na uzupełnianiu ubytków masą na gorąco.

Poza bieżącym utrzymaniem gminnych dróg jabłonowscy urzędnicy, siłami wynajętych do tego firm, wybudowali od podstaw:
– drogę gruntową ul. Bliska położoną w Jabłonnie na odcinku – 340 m o szer. 4 m,
– drogę gruntową ul. Pod Dębami w Dąbrowie Chotomowskiej na odcinku– 150 m o szer. 4 m,
– drogę gruntową ul. Drozdy i łącznik do ul. Skrajnej w Skierdach na odcinku – 400 m o szer. 4,5 m i łącznik – 300 m o szer. 4,5 m.

Prace budowlane polegały na wykorytowaniu pasów dróg oraz zastosowaniu kruszywa betonowego, które zagęszczono i uzupełniono drobną frakcją tak, aby zaklinować nawierzchnie i dostosować przejezdność. Obecnie, po kontroli wykonanych prac, drogowcy działający na zlecenie gminy w ramach gwarancji realizują na jej terenie ponowne naprawy czternastu ulic.