W ubiegłym tygodniu rząd podjął decyzję, że od 9 do 29 listopada zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne także dla klas I-III szkół podstawowych. Natomiast zerówki w szkołach i przedszkola będą pracować bez zmian. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak warunków nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektorzy na wniosek rodziców zorganizują nauczanie na terenie szkoły.

Świetlice mają być też otwarte dla dzieci rodziców pracujących w służbach mundurowych i zawodach medycznych. W zależności od możliwości placówki, dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz przebywające w świetlicy, a także te, które mają posiłki finansowane przez OPS, będą mogły skorzystać z żywienia. Dyrektorzy zapewnili również organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami, zarówno w formie zdalnej, jak i w szkole, z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia placówek, np. sal do integracji sensorycznej. O ile zajdzie potrzeba, nauczyciele rozważają też zorganizowanie konsultacji przed egzaminem ósmoklasisty i maturą. – Dla potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych i mniej zamożnych miasto zakupiło blisko 200 laptopów. Niestety, wiemy, że to niewystarczające, szczególnie w sytuacji, gdy nauczanie zdalne objęło też dzieci z najmłodszych klas. Dlatego myślimy o zakupie lekkich tabletów. Pierwszy pilotaż chcemy przeprowadzić w najbliższym czasie w jednej z placówek, aby dowiedzieć się, jak te urządzenia zdają egzamin podczas nauki zdalnej w klasach 1-3 – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.

W szkołach występuje nadal problem z absencją wśród nauczycieli. Jest to spowodowane zarówno zwolnieniami, jak i obowiązkowymi kwarantannami. Cześć kadry podjęła pracę w budynkach szkół i prowadzi zdalne lekcje z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w placówkach, które zostały do tego odpowiednio przygotowane przez miasto.

Informacje o rozwiązaniach przyjętych przez dyrektorów zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz przekazane rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.