W środę wyszło na jaw, że panosząca się po świecie pandemia dotarła też do legionowskiego Żłobka Miejskiego. W związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 u jednego z pracowników, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie.

Jak uspokajała dyrektor żłobka, podjęte zostały wszystkie działania, jakie przewidują w takich przypadkach opracowane we współpracy z PSSE procedury. – Przeprowadzam wstępny wywiad w zakresie kontaktów. Zostanie on przekazany do sanepidu. Właściwy wywiad epidemiologiczny przeprowadzi PSSE w Legionowie. Na prośbę PSSE proszę wszystkich rodziców grupy Promyczki o pozostanie jutro w domu wraz ze wszystkimi domownikami. Również jutro proszę oczekiwać kontaktu telefonicznego z PSSE. Jak tylko uzyskam jakiekolwiek dalsze informacje – będę państwa na bieżąco informować. Pragnę podkreślić, że pracownicy żłobka dochowują wszelkich starań podczas codziennych czynności związanych z utrzymaniem czystości, porządku i dezynfekcji na terenie placówki – napisała Barbara Mierzejewska.