Jak poinformował Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Legionowie, od poniedziałku (19 października) decyzje o nałożeniu kwarantanny przekazywane są przez tę instytucję tylko ustnie. Decyzje w formie pisemnej nie będą wystawiane.

„W aktualnym stanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zaistniała sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiająca doręczanie decyzji o nałożeniu kwarantanny na piśmie w trybie Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” – uzasadnia swoją decyzję Sylwia Patejuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie.
Jednocześnie sanepid zawiadamia, że o odbywaniu kwarantanny należy informować telefonicznie. Odnosi się to szczególnie do osób pracujących, które po zakończeniu kwarantanny są zobowiązane w terminie trzech dni od powrotu do pracy złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające odbywanie kwarantanny. Tylko wtedy pracodawca wypłaci im środki za świadczenie pracy w okresie kwarantanny. Zostaną one pomniejszone tak samo, jak w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Więcej szczegółów na ten temat można poznać, wchodząc m.in. na stronę internetową PSSE w Legionowie.