fot. UMiG Serock

W poprzedni piątek na terenie serockiego ratusza samorządowcy z powiatu legionowskiego spotkali się, aby porozmawiać o czekającym wszystkich wyzwaniu, jakim jest racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi. Zastawiali się nie tylko nad tym, jak nie utonąć w śmieciach, lecz także w kosztach ich wywozu.

Długo wyczekiwana nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła wiele zmian. Do najważniejszych z nich – w obliczu stale wzrastających cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – należy zaliczyć, zdaniem specjalistów, kwestie dotyczące recyklingu odpadów komunalnych, zniesienie regionalizacji, uwolnienie niektórych frakcji spod właściwości instalacji komunalnych – dawniej RIPOK-ów, ustanowienie maksymalnych stawek dla nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych, dobrowolność przystąpienia do systemu komunalnego nieruchomości niezamieszkałych, czy obowiązkowe zwolnienie z części opłat za kompostowanie przydomowe. To właśnie z tego powodu, zauważając potrzebę zmian systemowych, Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprosił do szerszej rozmowy o potrzebach i możliwych scenariuszach rozwiązań w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi samorządowców z terenu powiatu legionowskiego.

Oprócz Artura Borkowskiego oraz przedstawicieli władz i urzędników z innych gmin powiatu legionowskiego w spotkaniu uczestniczył także dr inż. Piotr Manczarski z Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, będący głosem doradczym w dyskusji, której efektem – choć z pewnością nie natychmiastowym – ma być usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
oprac. WS/UMiG Serock