Wytyczne sanepidu oraz ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa poskutkowały też nowymi zadaniami dla mającej pod swoimi skrzydłami całą miejską bazę oświatową spółki KZB Legionowo. Jednym z przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą profilaktyką było wykonanie chodnika prowadzącego do nieużywanego dotąd bocznego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 1.

Podobnie jak to stało się w innych placówkach oświatowych, ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego dyrekcja najstarszej legionowskiej podstawówki uruchomiła w nowym roku szkolnym wszystkie istniejące w budynku wyjścia awaryjne. Pełniące też, co zrozumiałe, rolę alternatywnych wejść do obiektu. Szybko jednak stało się jasne, że cała operacja nie ograniczy się do otwarcia dodatkowych drzwi. Powód był natury, rzec można, praktyczno-estetycznej: do jednego z wejść prowadziła tylko gruntowa ścieżka, która jesienią czy zimą, zwłaszcza po opadach atmosferycznych, mogła być dla dzieci mało komfortowa i bezpieczna. W tej sytuacji, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, w spółce KZB podjęto decyzję o utwardzeniu terenu. A później szybko zabrano się do pracy.

Zlecenie na wykonanie robót przyjęła sprawdzona już we współpracy z miejską spółką firma brukarska Cem-bud z Józefowa i pod koniec poprzedniego tygodnia zameldowała się na terenie „jedynki”. – Uwzględniając spadek gruntu i położenie budynku, pracownicy wykonawcy wytyczyli niwelatorem poziomy, a następnie wykorytowali miejsce pod przyszły chodnik. Później zostało ono wypełnione kruszywem, na którym – po przedzieleniu piaskowo-cementową podsypką – znalazł się właściwy chodnik z kostki brukowej, mający powierzchnię około 33 metrów kwadratowych – tłumaczy Izabela Ziemkiewicz, kierownik działu technicznego KZB Legionowo.

Kiedy tylko przedstawiciele spółki odebrali inwestycję, z nowego, bezpiecznego chodnika zaczęli korzystać wyznaczeni do wchodzenia nowym wejściem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Koszt przeprowadzonych sumptem KZB robót wyniósł ponad 8 tys. zł.