fot. arch. www.nieporet.pl

Samorząd Województwa Mazowieckiego raz po raz dofinansowuje druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej. CI zaś z tego zalewu pieniędzy chętnie i z pożytkiem dla mieszkańców korzystają. Dzięki wrześniowej uchwale mazowieckich radnych o nowy sprzęt wzbogaci się również wkrótce jednostka w Kątach Węgierskich.

Uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego miastom/gminom na doposażenie jednostek OSP podjęto na posiedzeniu 8 września. Dofinansowanie było możliwe w związku z powstaniem oszczędności, a także dzięki uruchomieniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego rezerwy w budżecie. Przyznane gminom w ramach tego wsparcia środki finansowe pozwolą na zrealizowanie zakupu między innymi 17 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 11 lekkich, 5 średnich i 1 ciężkiego oraz licznego drobnego sprzętu oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP.

Dzięki mazowieckiej dotacji do strażnicy w Kątach Węgierskich (gm. Nieporęt) trafi za pośrednictwem samorządu 70 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podobne finansowe wsparcie otrzymają też OSP Dębe Wielkie, OSP Malcanów, OSP Ossów i OSP Pustelnik.