fot. Natalia Kaczmarczyk

W niedzielę (13 września) w sali widowiskowej serockiego Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się promocja książki autorstwa Agnieszki Woźniakowskiej „Tako rzecze dwurzecze. Serockie gawędy o dawnych zwyczajach”. Pozycja została wydana w ramach realizowanego w ubiegłym roku projektu „Rola Folklora, czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”.

W swojej publikacji autorka, na co dzień pracownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, zebrała opowieści siedmiu osób – obecnych mieszkańców gminy Serock. To wspomnienia o ich dzieciństwie na wsi i w małym miasteczku, o zwyczajach towarzyszących ich rodzinom, świątecznych tradycjach i obrzędach. W książce przenikają się trzy światy: ten zamierzchły, który przybliża słowiańskie zwyczaje, dawny – pełen powrotów mieszkańców do lat młodości, i współczesny, którym autorka – poprzez nieco poetycki, czasami wręcz baśniowy komentarz – spina te trzy płaszczyzny w całość.

fot. Natalia Kaczmarczyk

„Czas płynie jak rzeka. Na serockiej ziemi od wieków snuje się pomiędzy dwiema rzekami. Towarzyszy kolejnym mieszkańcom w ich codzienności. Odmierza dni pomiędzy narodzinami i odchodzeniem, pracą i odpoczynkiem, zabawą i wytchnieniem. Zmieniają się obyczaje, wartości, zmienia się człowiek. Ludzie przychodzą i odchodzą. Z pokolenia na pokolenie przechodzą rodowe historie, tradycje, zwyczaje. Pozostaje niezmienne dwurzecze, pomiędzy którym nieprzerwanie toczą się gawędy o dawnych zwyczajach” – pisze Agnieszka Woźniakowska w zakończeniu swej książki. Osoby, które chciałyby ją otrzymać, wydawca zaprasza do serockiej Izby Pamięci i Tradycji Rybackich, w godzinach jej otwarcia.
UMiG Serock/red.