Ruszył konkurs pod nazwą Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego, korzystając z pomocy mieszkańców, chce uhonorować osoby najbardziej zaangażowane w pracę charytatywną, w tym roku również te, które pomagały podczas pandemii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego, czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie… siebie. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur. – Zapraszam do zgłaszania kandydatur do jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. To inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponieważ to właśnie tego typu przedsięwzięcia pozwalają na dostrzeżenie ludzi, którzy swój czas i swoje serce poświęcają innym w różnych obszarach życia – hospicjach, szpitalach, ale także instytucjach publicznych, czy po prostu w wolontariacie szkolnym – podkreśla marszałek województwa Adam Struzik.

Dodatkowo w tym roku pojawiła się kategoria specjalna „wolontariat w czasie pandemii”, która ma na celu uhonorowanie najciekawszych inicjatyw wolontariuszy związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym w czasie walki z koronawirusem. Ich pracę śledził przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba. – Obserwowałem działalność wielu grup wolontariuszy na Mazowszu, które wspierały lekarzy, personel medyczny oraz pomagały seniorom w tym najtrudniejszym okresie. Tym bardziej cieszę się, że tegoroczna edycja konkursu jest skierowana właśnie do nich – mówi radny.

Kandydatów można zgłaszać w formie: elektronicznej – na adres dialog@mazovia.pl, z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, i papierowej – na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę weźmie zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Wręczenie nagród i wyróżnień jest planowane podczas uroczystej gali „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.