Jeszcze na dobre (i złe) się nie rozpoczął, a już jednej z wieliszewskich placówek oświatowych przyszło zmagać się z kiepskimi cenzurkami od internautów. W odpowiedzi na nieuzasadnioną, ich zdaniem, krytykę dyrektorzy gminnych szkół oraz przedszkoli napisali i opublikowali list otwarty.

Szanowni Państwo
Szkoła to dobro narodowe, które ze względu na przyszłość naszych uczniów nie powinno stawać się areną nieprawidłowych zachowań. W dobie pandemii, zmieniających się zaleceń i rozporządzeń na samorządy i dyrektorów szkół scedowano pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg nauczania
.

My jako dyrektorzy z niepokojem obserwujemy wzrastającą agresję i brak zrozumienia. Obciążeni ogromną odpowiedzialnością za zdrowie naszych uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły i pośrednio Państwa, nie możemy zgodzić się z promowaną online krzywdzącą oceną pracy naszej koleżanki — Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie. Przygotowanie placówek do rozpoczęcia roku wiąże się z ogromem pracy umysłowej i fizycznej, w tym także planowaniem nieznanego — mamy bezprecedensową sytuację w szkołach i przedszkolach. Zapewnienie w obecnym czasie bezpieczeństwa w szkole zakłada przeorganizowanie dotychczasowej pracy. Tworzenie nowych procedur i regulaminów to nie wymysł dyrektora, a konieczność wymuszona przepisami.

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji liczymy na pomoc rad rodziców jako Państwa przedstawicieli, potrzeba solidarności staje się tu niezbędna. Nie można nie zauważyć, jak szybko i prężnie rozwija się oświata w naszej gminie. Dla nas dyrektorów i nauczycieli to nowe wyzwanie, a zarazem możliwość utwierdzenia Państwa, że Wasze dzieci są bezpieczne, dobrze i nowocześnie uczone. Dlatego też apelujemy o współpracę i zrozumienie. Możemy dyskutować i rozwiązywać wszystkie problemy tylko na gruncie rzeczowego dialogu. Pamiętajmy, że są wśród nas osoby, które „nie wierzą w koronawirusa”, jak i takie, które żyją w wielkiej obawie.

Pod listem otwartym podpisało się 12 przedstawicieli oraz osób związanych z wieliszewską oświatą, wśród nich między innymi Marek Tarwacki, Krzysztof Roszek, Ewa Wiechowicz, Mirosław Sieradzki, Anna Liberacka oraz Jacek Banaszek.