W niedzielę (30 sierpnia) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie wydał oficjalny komunikat w sprawie awarii, do jakiej doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Potwierdził w nim, że w związku z rozszczelnieniem rurociągów technologicznych transportujących tam ścieki z lewobrzeżnej Warszawy doszło do zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły.

Jak w komunikacie podkreśla Sylwia Patejuk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, „zaistniała sytuacja nie wpływa na pogorszenie jakości wody dostarczanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia dla mieszkańców powiatu legionowskiego, gdyż nie pochodzi ona z rzeki Wisły. Ponadto jakość wody w wodociągach jest pod stałym nadzorem sanitarnym”.

Mimo to, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, szefowa legionowskiego sanepidu apeluje o całkowite zaprzestanie korzystania z wody pochodzącej z rzeki Wisły i używanie jej do jakichkolwiek celów: bytowych, gospodarczych lub rekreacyjnych.