fot. MBP w Legionowie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie udostępniła swoim czytelnikom nowy sposób zwrotu zbiorów. Dzięki wrzutni, która jest dostępna w godzinach pracy Centrum Komunikacyjnego, mogą oni oddawać książki prawie przez całą dobę.

Przy okazji poinformowania czytelników o organizacyjnej nowości legionowscy bibliotekarze udostępnili im w sieci oraz w realu regulamin korzystania z wrzutni. Prosząc zarazem, dla wspólnego dobra, o jego przestrzeganie.

  1. Do wrzutni zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w Poczytalni.
  2. Wrzutnia jest dostępna w godzinach otwarcia dworca PKP.
  3. Książki z wrzutni wyjmowane są 2 razy dziennie w czasie pracy Biblioteki, o godz. 9:00 i 15:00.
  4. Rejestracja w systemie bibliotecznym książek zwróconych do wrzutni odbywa się najpóźniej w następnym dniu roboczym.
  5. Zwrot książek przetrzymanych powoduje wstrzymanie dalszego naliczania kary, jednak nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności dotąd naliczonych.
  6. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni, Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłoszone osobiście, telefonicznie lub e-mailowo na adres: biblioteka@bibliotekalegionowo.pl.
  7. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
  8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka może żądać od Użytkownika wyjaśnień.
  9. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
  10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.