fot. arch.

Powiatowi radni podczas swojej czerwcowej sesji udzielili zarządowi powiatu votum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Z raportu o stanie powiatu, z którym powiatowi radni zapoznali się przed głosowaniem nad votum zaufania dla zarządu, wynika, że w ubiegłym roku Rada Powiatu Legionowskiego spotkała się na 11 posiedzeniach, podczas których podjęto 99 uchwał. W tym czasie zarząd powiatu spotkał się 45 razy, podejmując 274 uchwały. Za udzielaniem zarządowi votum zaufania głosowało 18 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, a jeden nie zagłosował w ogóle.
Absolutorium to akceptacja dla realizacji przez zarząd budżetu powiatu za rok ubiegły, wyrażana przez radnych w formie uchwały. Przed głosowaniem radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, informacją o stanie mienia Powiatu Legionowskiego oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez jego zarząd sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, przeciwko był jeden, a sześciu wstrzymało się od głosu.