Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z zorganizowanego wypoczynku w okresie letnim, za sprawą decyzji szefa MON żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielą wsparcia organizującym go podmiotom. Poprowadzą m.in. szkolenia dla ich pracowników oraz personelu na temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Pierwszego czerwca br., wychodząc naprzeciw potrzebom zasygnalizowanym ze strony resortu rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resortu edukacji narodowej, minister obrony narodowej podpisał decyzję, na mocy której polecił Wojskom Obrony Terytorialnej wsparcie tego typu podmiotów, w przypadku wystosowania wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody w tej sprawie. – Żołnierze WOT otoczą opieką wszystkich, którzy będą organizowali wypoczynek dzieci i młodzieży w tym roku (…). Zależy nam na tym, żeby młodzież i dzieci bezpiecznie mogły wypocząć podczas wakacji (…). Żołnierze WOT na postawie decyzji będą wspierać organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, przede wszystkim organizacje harcerskie – powiedział Mariusz Błaszczak.

Odnosząc się do prowadzonej przez terytorialsów od początku marca operacji „Odporna Wiosna”, minister dodał, że po raz kolejny udowodnili, że ich służba jest bezcenna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Odniósł się on także do działalności infolinii wsparcia psychologicznego WOT, podkreślając jak dobrą pracę wykonano. Teraz jej formuła się zmieni: organizatorzy letniego wypoczynku będą mogli uzyskać informacje na temat zasad, uwarunkowań prawnych i możliwości wsparcia ich działań przez wojsko.

Na mocy decyzji ministra do zadań WOT należeć ma przede wszystkim prowadzenie szkoleń dla pracowników podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto terytorialsi mają odpowiadać za udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-higienicznych oraz przeciwepidemicznych na rzecz podopiecznych i personelu ośrodków. W razie konieczności żołnierze zapewnią niezbędne wsparcie logistyczne oraz psychologiczne. Zobowiązani są również do odkażania pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do tych zadań. – Celem naszych działań będzie ograniczenie możliwości zachorowania, ograniczenie możliwości transmisji koronawirusa, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.