Trwa ogłoszony przez miasto konkurs fotograficzny pod hasłem „30 lat samorządu w Legionowie”. W zamyśle organizatorów chodzi o pokazanie rozwoju miasta na przestrzeni trzech ostatnich dekad. Nie w liczbach, lecz właśnie na zdjęciach.

Celem konkursu jest promocja Legionowa jako terenu atrakcyjnego turystycznie, rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jego dokumentowania, a także zaprezentowanie krajobrazowych, architektonicznych i kulturowych walorów miasta. Osoby zgłaszające się do konkursu powinny złożyć grafikę przedstawiającą zestawione dwie fotografie pokazujące tę samą przestrzeń miejską na przełomie 30 lat, w formacie .jpg, opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika. Każdy może dokonać jednego zgłoszenia. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, do prac zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (opatrzone własnoręcznym podpisem) i fotografiami w formie cyfrowej należy wysłać na adres: kultura@um.legionowo.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca. (data nadesłania/wpływu). Ocena prac przez jury nastąpi do 10 lipca br. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie do 15 lipca br. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród jest uzależnione od sytuacji epidemiologicznej. Wernisaż i wystawa prac odbędzie się w atrium Urzędu Miasta Legionowo. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w postaci roweru górskiego marki Romet, a na wszystkich uczestników dyplomy oraz udział w wystawie pokonkursowej. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: kultura@um.legionowo.pl lub dzwoniąc pod numer 22 766 40 84.