Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie rozpoczyna nowy projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest twórcze i angażujące wspieranie czytelnictwa wśród mieszkańców Legionowa. Swoim zwyczajem ekipa z Poczytalni podeszła do sprawy w oryginalny sposób.

Inspiracją do działania stał się fenomen zinów i twórczości zinowskiej. Ziny to wydawnictwa niezależne, które mają bardzo długą historię. Tworzyli je już dadaiści, futuryści, czy surrealiści. Samo słowo „ziny” pochodzi od słowa angielskiego „fanzine”. Fanziny w gatunku science fiction (SF) powstawały w Ameryce już w latach 20. XX wieku. Były sposobem na komunikowanie się, wyrażanie i zrzeszanie fanów SF. I właśnie do tych społecznych funkcji fanzinów odwołuje się legionowski projekt.

Na czas jego trwania powstanie w bibliotece miejsce zwane Zinoteką, które będzie służyć twórczości młodzieży, dzieci i dorosłych. Z badań wynika, że młodzi ludzie nie tylko stronią od czytania książek, lecz także często nie rozumieją sensu ich istnienia. W Zinotece mieliby okazję włączyć się do obiegu kultury, stworzyć własne publikacje i podzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami. Dlatego najważniejszą częścią projektu są spotkania pod wspólną nazwą Otwarty Warsztat Zinowski. Biblioteka zapewni materiały, miejsce i opiekę animatora, a czytelnicy będą tworzyć ziny. Tematy warsztatowych spotkań będą różnorodne: od science fiction i komiksów, przez fantasy i historię średniowieczną, po szkolną karykaturę i relację z podróży. Uczestnicy będą przetwarzać stare druki, gazety, książki i magazyny, co świetnie wpisuje się w proekologiczną ideę recyklingu i zachowania zasobów.

Spotkania mają zainspirować gości Poczytalni do tworzenia w bibliotece klubów fanowskich, czytelniczych i dyskusyjnych. Ziny będą pretekstem do wspólnej rozmowy i dzielenia się doświadczeniami czy inspiracjami, a co za tym idzie, mogą pomóc młodym ludziom przełamać izolację i być może stworzyć grupę aktywnych, społecznie zaangażowanych użytkowników biblioteki. Otwarty Warsztat Zinowski będzie działał przez kilka tygodni w bibliotece oraz w sieci – na stronie internetowej biblioteki, jej kanale Youtube oraz profilu Facebook. Niezależnie od spotkań w bibliotece, w sieci będą publikowane krótkie filmy, przybliżające tworzenie zinów oraz pokazujące w praktyce, jak można wykonać ziny w domu. Natomiast te stworzone podczas warsztatów zostaną umieszczone na specjalnej zinopółce i będą dostępne dla czytelników. Do każdego z zinów dołączony zostanie spis książek związanych z poruszaną w nich tematyką. Powstanie w ten sposób rodzaj katalogu, który ułatwi orientowanie się w księgozbiorze, a być może skłoni młodzież do tworzenia osobistych tematycznych list i tropów.

Zinoteka to nie tylko projekt artystyczny, lecz także edukacyjny. W bibliotece zostanie otwarta wystawa, która przybliży temat zinów w kontekście historycznym: od dadaizmu, futuryzmu i surrealizmu, poprzez ziny SF XX wieku, aż po niezależne wydawnictwa drugiego obiegu z czasów PRL-u i wydawnictwa współczesne. Ukoronowaniem projektu będzie święto zinów pod nazwą: Zinotopia. Bibliotekarze wspólnie z czytelnikami spróbują stworzyć największy zin na świecie. Odbędą się też warsztaty dla różnych grup wiekowych prowadzone przez artystów i twórców zinów, takich jak Łukasz Kowalczuk, Edyta Bystroń oraz Ola Cieślak. Legionowski projekt – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – zakończy się pod koniec roku, ale ziny na stałe pozostaną w bibliotece jako część jej księgozbioru.