Oszuści wymyślili kolejny sposób na to, jak wykorzystać pandemię koronawirusa do wzbogacenia się. Tym razem wykorzystują do tego Programu Tarczy Finansowej PFR, a pieniądze starają się wyłudzić od przedsiębiorców szukających pomocy w tych trudnych czasach.

Oszuści dzwonią głównie do osób prowadzących działalność gospodarczą, proponując im pomoc w złożeniu wniosku i uzyskaniu subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR. W trakcie rozmowy przestępcy starają się namówić rozmówców do skorzystania z ich usług w zakresie sporządzenia wniosku o wsparcie finansowe, który można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wmawiają przy tym przedsiębiorcy, że jest to proces bardzo skomplikowany i czasochłonny, sugerując, że bez eksperckiego wsparcia sobie nie poradzi. Podczas połączenia przestępcy proszą o podanie danych osobowych, loginów i haseł do bankowości internetowej oraz treści SMS-kodów. Pozyskanie takich danych pozwala przestępcom na wyprowadzanie środków z rachunków bankowych przedsiębiorcy, zarówno tych zdeponowanych już na nim, jak i tych, które wpłyną w ramach pomocy publicznej.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania oferty pomocy przy złożenia wniosku w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR, Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP zalecają:

  • niepodawanie loginu i hasła do bankowości internetowej, które powinien znać tylko jego właściciel;
  • niepodawanie innych informacji wrażliwych, np. danych osobowych, a w szczególności adresu skrzynki poczty elektronicznej;
  • upewnienie się, że osoba dzwoniąca do przedsiębiorcy jest faktycznie tą, za którą się podaje;
  • nieotwieranie wiadomości poczty elektronicznej i załączonych do niej dokumentów lub linków, które pochodzą od osoby dzwoniącej lub innych podmiotów oferujących pomoc w założeniu wniosku w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR. To działanie może mieć na celu zainfekowanie sprzętu, którym posługuje się w przedsiębiorca;
  • jeżeli osoba dzwoniąca podaje się za funkcjonariusza Policji i twierdzi, że środki w banku są w niebezpieczeństwie, nie należy jej wierzyć. Zaleca się zerwanie połączenia i wykonanie samodzielnego połączenia na infolinię banku;
  • nieinstalowanie dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej.

W przypadku, gdyby ktoś podejrzany się z nami kontaktował, należy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegajmy presji, nie dajmy skusić się pozornie atrakcyjnym ofertom i nie działajmy pod wpływem chwili. W sytuacjach nietypowych klienci banków zawsze mają prawo skontaktować się ze swoją placówką bankową, a w przypadku gdy podejrzewają, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, mają prawo zgłosić to na Policji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich – https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga!-przestepcy-atakuja-przedsiebiorcow-korzystajacych-z-Programu-Tarcza-Finansowa-PFR

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP/KGP, oprac. zig