Od wtorku (2 czerwca) na Targowisku Miejskim w Legionowie zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Idąc w sukurs rządowym regulacjom łagodzącym obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, zarządzająca obiektem spółka KZB Legionowo umożliwiła kupcom oraz ich klientom powrót do handlowej normalności. Wciąż jednak przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, które i jednym, i drugim bez wątpienia wyjdą na zdrowie.


Na taką informacją czekało wielu działających na legionowskim targowisku przedsiębiorców – od wtorku będzie tam obowiązywał przydział miejsc sprzed ogłoszenia stanu epidemii. Tym samym jego handlowa „topografia” wróci praktycznie do dawnego układu, już bez ograniczeń także dla kupców oferujących artykuły przemysłowe. Ale coś za coś. Aby tak zostało, konieczne jest bezwzględne przestrzegania zaleceń sanitarnych. – Jeszcze raz przypominam o konieczności stosowania się do wszystkich zasad bezpieczeństwa: wytycznych rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Tylko wtedy będziemy mogli zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie miejskiego targowiska i optymalne warunki do prowadzenia tam działalności gospodarczej – mówi Irena Bogucka, prezes spółki KZB Legionowo.


Targowisko Miejskie w Legionowie jest otwarte we wtorki, czwartki i soboty, w godzinach od 4.00 do 15.00. Przy czym wjazd dla sprzedawców będzie możliwy jedynie w godzinach 4.00-7.00. Na terenie obiektu dopuszczone do sprzedaży będą wszystkie artykuły – zgodnie obowiązującym regulaminem targowiska. Do odwołania zawieszone jest tylko funkcjonowanie niedzielnej „Rupieciarni”.
Tak jak dotychczas, każdy plac targowy będzie miał wyznaczone wejścia, którymi wpuszczani będą klienci:
„Mój Rynek” – jedno wejście od ul. Piłsudskiego
place B,C i D – jedno wejście od ul. Piłsudskiego, jedno wejście od strony ul. Wysockiego, jedno wejście od ul. Sobieskiego na wysokości przejścia dla pieszych oraz jedno wejście od ul. Kazimierza Wielkiego
plac E „hurt” – dwa wejścia od ul. Krasińskiego oraz dwa wejścia od ul. Kazimierza Wielkiego.


Przy każdym wejściu na targ znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym dla klientów, a pracownicy spółki KZB Legionowo zajmą się kontrolą liczby wpuszczanych osób oraz informowaniem o konieczności utrzymywania bezpiecznej odległości od innych klientów. Ich liczba będzie proporcjonalna do liczby stanowisk w stosunku 1:4 (nie wliczając sprzedawców). W oczekiwaniu na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczną odległość minimum 2 m od kolejnej osoby. Wszyscy przebywający na targowisku zobowiązani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk lub do noszenia własnych rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, szalika lub innego zabezpieczenia. Osoby niespełniające tego wymogu nie będą wpuszczane na teren targowiska.
Warto mieć na uwadze, że ze względów bezpieczeństwa Targowisko Miejskie może zostać w każdej chwili zamknięte decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Zarządcy Targowiska Miejskiego w Legionowie. Dlatego stosowane się do obowiązujących przepisów jest teraz szczególnie istotne.

Drogi Sprzedawco!
Każde stanowisko musi być obowiązkowo wyposażone w płyn dezynfekujący, a sprzedawcy bezwzględnie muszą mieć zasłonięte usta i nos a także posiadać rękawiczki ochronne. Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe nie mogą prowadzić sprzedaży. Sprzedawca po każdym kontakcie z pieniędzmi, po wydmuchiwaniu nosa czy kaszlu, musi bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk. W przypadku dwóch sprzedawców na stanowisku zaleca się, aby jedna osoba przyjmowała płatności, a druga nakładała towar. Towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę. Osoby sprzedające zobowiązane będą do regularnej dezynfekcji wag, lad, kas itp. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby (nie wliczając sprzedawców), z zachowaniem min. dwumetrowego odstępu. Zgodnie z regulaminem, prowadzący działalność handlowo-usługową na terenie Targowiska Miejskiego w Legionowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia; przestrzegania przepisów sanitarnych dotyczących zachowania porządku, higieny i czystości wokół miejsca handlowego zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu działalności; przestrzegania przepisów BHP, ppoż, ruchu drogowego. Ze względów bezpieczeństwa i higienicznych worki na odpady otrzymane od firmy sprzątającej należy umieścić na własnym stelażu w obrębie stanowiska handlowego w widocznym miejscu.


Drogi Kliencie!
Każda osoba chcąca dokonać zakupów na targowisku musi przy wejściu obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk lub posiadać własne rękawiczki ochronne oraz mieć zakryte usta i nos. Osoby niespełniające tego wymogu nie będą wpuszczane na teren targowiska.
Zabrania się dotykania towarów oraz wprowadzania zwierząt na teren targowiska. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz służb porządkowych, a w przypadku zauważenia braku przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić. Nad przestrzeganiem ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa przez sprzedających i kupujących czuwać będą pracownicy KZB Legionowo oraz służby porządkowe. W razie konieczności lub też w przypadku zaobserwowania braku przestrzegania zaleceń zarówno przez sprzedających, jak i kupujących może zostać zmniejszony limit osób przebywających na targu. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz innych mieszkańców.
Zarządca zadba o czystość terenu targowiska poprzez regularne sprzątanie, wywóz odpadów, mycie i dezynfekcję toalet. W toaletach znajdujących się na terenie targowiska umieszczone są informacje w formie plakatów, jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych.

Wytyczne
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legionowie dla osób sprzedających i kupujących
na Targowisku Miejskim w Legionowie

I. Jeżeli sprzedajesz towar na targowisku, pamiętaj:

Bezwzględnie zasłaniaj usta i nos, nałóż rękawiczki ochronne;
Zwiększ częstotliwość mycia rąk, używaj środków do dezynfekcji rąk, nawet jeśli stosujesz rękawiczki;
Weryfikuj terminy przydatności do spożycia artykułów jakie oferujesz;
Zapewnij właściwe warunki chłodnicze dla oferowanych artykułów, jeśli tego wymagają;
Zapewnij podawanie i pakowanie towaru przez sprzedającego, bez samoobsługowego zakupu;
Nie eksponuj żywności niepakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia;
Dezynfekuj wszystkie powierzchnie w obrębie stoiska, zaopatrz się w środki dezynfekcyjne;
Bezwzględnie przestrzegaj właściwego gromadzenia odpadów powstałych w obrębie stoiska. Po zakończonym handlu odpady zgromadź w foliowych workach;
W razie zaobserwowania objawów chorobowych u siebie lub współpracowników, bezzwłocznie odsuń taką osobę od handlu;
Pilnuj zalecanego limitu ilości osób przy stoisku;
Preferuj płatność kartą;
Stosuj się do zaleceń administratora targowiska.

II. Jeżeli dokonujesz zakupu na targowisku pamiętaj:

Ogranicz czas zakupów na targowisku do koniecznego minimum;
Stosuj się do zaleceń administratora targowiska;
Bezwzględnie zasłaniaj usta i nos;
Stosuj rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekuj ręce;
Stosuj się do obowiązującego limitu osób mogących przebywać przy stoisku. Zachowuj wymagane odległości;
Wybieraj towar, ale go nie dotykaj. Towar podaje sprzedawca;
Weryfikuj terminy ważności zakupionego towaru;
Preferuj płatność kartą;
Odpady usuwaj tylko do miejsc w tym celu wyznaczonych.

Handel na targowisku jest możliwy jedynie pod warunkiem zachowania wszelkich zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.