Przed tygodniem donosiliśmy o przestawieniu zwrotnicy w kwestii drugiej legionowskiej przeprawy pod torami kolejowymi. Dziś dorzucamy nieco więcej informacji na ten temat, z zastrzeżeniem, że na opublikowanie przez inwestora kompletnego rozkładu jazdy przez Bukowiec trzeba jeszcze będzie poczekać.

Dotychczas, także podczas burzliwych społecznych konsultacji, na poważnie rozważano trzy warianty tunelu w dwóch możliwych lokalizacjach. Jak łatwo zgadnąć, szybko dorobiły się one swoich zwolenników i wrogów. W tej drugiej grupie dominowali zwykle mieszkańcy okolicy, w której miałby znaleźć się nowy tunel. – Nie jest tajemnicą, że przejazd kolejowy, który obecnie funkcjonuje na terenie dzielnicy Bukowiec, zostanie zlikwidowany. PKP PLK zrobią to w ramach akcji likwidowania niebezpiecznych przejść przez tory. Dlatego już od dłuższego czasu w Legionowie toczyły się dyskusje o kształcie nowej przeprawy, a przede wszystkim jej lokalizacji – przypomina Kamil Stępkowski z Urzędu Miasta w Legionowie.

Jak podkreślają miejscy urzędnicy, wcześniejsze przymiarki bazowały na ich ówczesnej wiedzy dotyczącej zamiarów spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Ostatnio warunki techniczne i formalne możliwości stworzenia nowej przeprawy uległy jednak zmianie. Nowa koncepcja wynika z korekt dokonanych w tak zwanym „Masterplanie dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej”. – PKP PLK w tym dokumencie przeprowadziły kompleksową analizę linii kolejowych w obszarze warszawskiego węzła kolejowego. Dla Legionowa oznaczać to będzie w przyszłości między innymi dodatkowe tory z Warszawy – dodaje przedstawiciel ratusza. Dodatkowe tory, ale też, de facto, narzucenie zapewne ostatecznej lokalizacji następnego legionowskiego tunelu. Bo chociaż głośno żadna ze stron o tym nie mówi, plan kolejowego giganta – także w aspekcie finansowym – ma charakter propozycji nie do odrzucenia.

Z jego perspektywy najlepiej zrobić przeprawę tam, gdzie obecnie znajduje się przejazd kolejowy, czyli w ciągu ulic Polnej i Kwiatowej. Pojawiły się ku temu przekonujące i ważne przesłanki. – Przede wszystkim teraz, bez względu na miejsce budowy tunelu, konieczna będzie jego realizacja pod rozjazdem kolejowym. Poprzednie koncepcje zakładały uniknięcie takiego rozwiązania, ponieważ jest to jeden z najbardziej krytycznych elementów infrastruktury kolejowej dla kolei dużych prędkości. Obecnie nie da się tego uniknąć, w związku z zaleceniami kolejarzy. Natomiast drugim powodem jest fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która realizuje modernizację drogi krajowej nr 61, potwierdziła zakładane terminy oddania jej do użytku. Taka sytuacja stanowi zabezpieczenie w razie zmniejszenia przepustowości na obecnym przejeździe na Bukowcu lub nieprzewidzianej konieczności jego zamknięcia w trakcie prac nad tunelem – informuje Kamil Stępkowski.

Jeśli chodzi o kształt i przeznaczenie tej inwestycji, spokojna kameralność Bukowca ucierpieć przez nią nie powinna. Będzie tak jak jest, tylko… trochę inaczej. – Koncepcja budowy przeprawy w ciągu ulic Polnej i Kwiatowej zakłada budowę tak zwanego małego tunelu, przeznaczonego dla ruchu lokalnego. Jego szacowana na 3,5 m wysokość uniemożliwi tam ruch samochodów ciężarowych. Planujemy w tunelu budowę dwóch pasów ruchu oraz wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto projektowane jest rondo, które usprawni ruch w okolicy skrzyżowania ulic Przemysłowej i Kwiatowej – zdradza Przemysław Mazur, zastępca naczelnika wydziału inwestycji UM w Legionowie.

Gdy pojawiły się wieści o wstępnej koncepcji drugiego tunelu, wielu mieszkańców postanowiło się z nią zapoznać. Po odebraniu dziesiątek telefonów w tej sprawie urzędnicy z ratusza sugerują zainteresowanym lepsze i szybsze rozwiązanie. – Najprostszym sposobem jest odwiedzenie naszej strony internetowej www.legionowo.pl, gdzie można znaleźć zarówno koncepcję przejazdu, jak też jego przekrój w osi oraz przekrój poprzeczny – radzi Kamil Stępkowski.

Techniczne, organizacyjne i finansowe szczegóły budowy nowego tunelu są na razie nieznane. Ale mając na uwadze inwestycyjny rozmach planów PKP PLK, można jedynie przypuszczać, że kolejarzom też będzie zależało na jego szybkiej realizacji.