Zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli lokalnego biznesu legionowscy radni poparli na kwietniowej sesji rady miasta uchwały mające pomóc przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w przetrwaniu kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Jak podkreślają w ratuszu, Legionowski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców to element większego programu wsparcia przygotowanego dla mieszkańców przez urząd miasta.

Wystarczy chwilę przejść się po mieście, aby zobaczyć, że w wielu branżach działalność gospodarcza praktycznie stanęła. Inne borykają się natomiast z konsekwencjami spadku liczby klientów i co za tym idzie – obrotów. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku utrzymanie się na biznesowej powierzchni może być dla mnóstwa firm bardzo trudne. Mając to wszystko na uwadze, w legionowskim ratuszu – niezależnie od działań i deklaracji rządu – stworzono Legionowski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców, czyli program wsparcia i ułatwień na czas kryzysu oraz trudny okres, jaki nastąpi tuż po nim. – Aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z Pakietu, przyjęte przez radnych projekty uchwał zakładają maksymalnie uproszczone procedury. Program dotyczy głównie przedsiębiorców, którzy z jednej strony zapewniają miejsca pracy i tworzą koloryt miasta, a z drugiej, ich działalność w ogromnym stopniu wpływa na prywatne życie wielu legionowian. Zależy nam, by jak najwięcej firm wyszło obronną ręką z kryzysu, którego doświadczamy na terenie całej Polski – mówi prezydent Roman Smogorzewski.

LPPP oferuje szerokie spektrum różnego rodzaju rozwiązań. To przede wszystkim ulgi, odstąpienia, przedłużenia terminów spłat i zwolnienia: w czynszach, dzierżawach, jak również opłatach podatkowych na rzecz miasta. Główny cel jest jeden: poprawienie płynności finansowej legionowskich firm. Program ma pomóc przetrwać im ten pierwszy, najtrudniejszy czas, a w rezultacie zapobiec podejmowaniu przedwczesnych decyzji o zlikwidowaniu działalności lub o zwolnieniu pracowników.

Legionowski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców obejmuje:
1. Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na terenie gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uzyskanie odstąpienia dotyczy wskazanych w uchwale przedsiębiorców na okres 3 miesięcy. Niezbędne jest złożenie wniosku oraz formularza informacyjnego w terminie do 30 czerwca. Formularze dostępne są jako załączniki do uchwały zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo.
2. Wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Niezbędne jest złożenie wniosku.
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uzyskanie zwolnienia dotyczy wskazanych w uchwale przedsiębiorców na okres 3 miesięcy. Muszą oni przekazać korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 (osoby prawne) lub korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (osoby fizyczne) wraz z załącznikami oraz formularz informacyjny w terminie do 30 czerwca. Formularz dostępny jest jako załącznik do uchwały zamieszczonej w BIP Urzędu Miasta Legionowo.
4. Przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W celu przedłużenia terminu płatności niezbędny jest wniosek oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 przekazany w terminie do 30 czerwca. Formularz i wniosek dostępne są jako załączniki do uchwały zamieszczonej w BIP Urzędu Miasta Legionowo.
5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie gminy Legionowo w 2020 roku gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W celu uzyskania zwolnienia niezbędne jest złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami oraz oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przekazany w terminie do 30 czerwca. Oświadczenie dostępne jest jako załącznik do uchwały zamieszczonej w BIP Urzędu Miasta Legionowo.

Jak już wspomniano, wszystkie procedury dotyczące skorzystania z któregokolwiek elementu LPPP zostały przez legionowskich urzędników maksymalnie uproszczone. Wszystko po to, aby stały się jak najbardziej czytelne i możliwe do szybkiego wypełnienia. Bo w tym przypadku czas to naprawdę pieniądz.

Poprzedni artykułDozory za znęcanie
Następny artykułRuszają obiekty sportowe!
Waldek Siwczyński
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 50-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.