fot. arch.

Nadszedł trudny czas dla samorządowych zwierzchników oświaty. Muszą podjąć decyzję, czy otworzyć uchyloną przez rząd furtkę i wpuścić część maluchów do przedszkoli, czy jeszcze z tym poczekać. W powiecie legionowskim zdania są podzielone.

W Legionowie o terminie wznowienia działalności przez publiczne placówki przedszkolne oraz żłobek zadecydują ich dyrektorzy. Kierując się przede wszystkim odpowiedzialnością za zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i pracownikom. Każda placówka intensywnie przygotowuje się do ponownego otwarcia, co wymaga opracowania szczegółowych procedur bezpieczeństwa, harmonogramu opieki i nowej organizacji pracy w czasie epidemii. Warunki stopniowego „rozruchu” są ustalane we współpracy ze służbami sanitarnymi. Komunikatów w sprawie wznowienia działalności należy szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Jeśli chodzi o gminę Wieliszew, przygotowują się tam do ponownego uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od 11 maja. Podobnie jak w innych samorządach, na razie dla niewielkiej liczby dzieci – tych, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Przy czym taka sytuacja będzie musiała być potwierdzona zaświadczeniem z zakładu pracy. Liczba dzieci w grupach zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, każde z nich musi być zdrowe, a wśród ich najbliższych nikt nie może przebywać na kwarantannie lub w izolacji. Podjęto już działania mające na celu opracowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówek i zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do ich bieżącego funkcjonowania. Z każdej z nich, zależnie od wielkości, będzie mogło skorzystać od 6 do 25 dzieci.

W gminie Nieporęt do ostatnich rządowych regulacji podchodzą z większym dystansem. We wtorek (5 maja) na jej stronie internetowej opublikowano w tej sprawie komunikat. To jego obszerny fragment: „Z rozeznania zapotrzebowania na opiekę przedszkolną dokonanego przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych na dzień 4 maja wynika, że poza przedszkolem w Białobrzegach, w którym taką potrzebę zgłosiła większa grupa rodziców, potrzebę powrotu dzieci do pozostałych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgłosili tylko pojedynczy rodzice. W związku z tym, po dokonaniu oceny sytuacji bazowej i kadrowej w placówkach przedszkolnych, Wójt Gminy Nieporęt informuje, że do dnia 8 maja wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostaną zamknięte”. Jednocześnie zadeklarowano, że informacja dotycząca otwarcia przedszkoli i szkolnych oddziałów przedszkolnych zostanie ogłoszona najpóźniej do 8 maja.

Najdalej idącą ostrożność zachował w tej kwestii Jarosław Chodorski, wójt gminy Jabłonna. W poniedziałek poinformował o tym mieszkańców za pośrednictwem internetu. „Po konsultacjach z dyrektorami oraz specjalistami z zakresu epidemiologii, podjąłem decyzję o czasowym wstrzymaniu otwarcia przedszkoli w naszej gminie do 21 maja 2020 r. Okres inkubacji dla COVID-19 (czyli czas od zarażenia do wystąpienia pierwszych objawów) wynosi od 2 do 14 dni. Oznacza to, iż istnieje szansa, że około 20 maja będą już dostępne miarodajne dane statystyczne odnośnie następstw otwarcia tych placówek na terenie naszego kraju, które postanowiły wznowić działanie od 6 maja br. Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Nadrzędną wartością wszystkich podejmowanych przeze mnie decyzji jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy” – napisał wójt Chodorski.