Samorząd Mazowsza udzieli wsparcia przedsiębiorcom z terenu województwa dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Przeznaczy na ten cel 80 mln zł. O preferencyjne pożyczki oraz odroczenie spłat mogą ubiegać się przedsiębiorcy korzystający z funduszy unijnych oraz środków zwróconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej.

Decyzję w tej sprawie Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął 7 kwietnia. Niezbędne środki znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. – To pomoc, której przedsiębiorcy potrzebują i na którą czekają. Nie możemy pozwolić na to, aby po naszej gospodarce zostały jedynie gruzy. Chcemy, aby przedsiębiorcy poczuli się bezpieczni i po opanowaniu epidemii mogli dalej działać – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Pomoc zakłada:
możliwość finansowania do 100 proc. na cele obrotowe
maksymalną kwotę pożyczki do 500 tys. zł
okres spłaty do 48 miesięcy
karencję spłaty do 12 miesięcy
oprocentowanie na zasadach de minimis, już od 0 proc.
brak opłat i prowizji.

Informacje na temat uruchamianych pożyczek będą dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz u poszczególnych pośredników finansowych. Wsparcie mazowieckiego samorządu obejmie przedsiębiorców, którzy korzystają z funduszy pożyczkowych: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa oraz funduszu doręczeniowego – Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w ramach instrumentów zwrotnych z perspektywy 2007-2013.

Przedsiębiorcy posiadający pożyczki będą mogli skorzystać z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych wraz z wydłużeniem okresu pożyczki oraz dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału, automatycznie przedłużającej termin spłaty pożyczki. Jednocześnie, w ramach proponowanego przez Fundację na rzecz Polskiego Rolnictwa produktu pożyczkowego, będą mogły być finansowane również cele obrotowe i bieżąca działalność, bez dodatkowego uwarunkowania celami inwestycyjnymi, np. na zakup towarów i materiałów czy sfinansowanie bieżących kosztów działalności – czynszu, opłat lub wynagrodzeń.

Z kolei dla firm korzystających z produktów poręczeniowych (poręczenia kredytowe, poręczenia pożyczek, poręczenia leasingowe, poręczenia wadialne) przewidziane jest wsparcie w formie m.in. odstąpienia od prowizji za wydłużenie okresu finansowania na wniosek instytucji finansujących (wakacje kredytowe, karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych). Będą też mogły skorzystać z obniżenia prowizji rzędu 0,1-0,2 proc. za nowe poręczenia w pełnym zakresie działalności, a także z uproszczenia i przyśpieszenia procedur ocen ryzyka poręczeniowego. Oznacza to m.in. umożliwienie przedsiębiorcom elektronicznego dostarczania dokumentów. Ponadto Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych planuje wprowadzenie nowych produktów – poręczenia dla przedsiębiorców, którzy są najemcami lokali użytkowych od m. st. Warszawy stanowiącymi kaucję lub wadium oraz poręczenia na dzierżawę maszyn lub urządzeń.

Poprzedni artykułJazda pod dobrą datą
Następny artykułUbezpieczenie na szycie
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 50-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.