Wirus wirusem, a życie musi toczyć się dalej. Na początku kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o środki na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Dzięki tej inicjatywie do uczniów trafi kilkadziesiąt laptopów z mobilnym internetem.

Burmistrz Artur Borkowski złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”, dotyczący modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Zakłada on wyposażenie jej w 25 zestawów komputerowych dla uczniów, jeden zestaw dla nauczyciela, tablicę multimedialną, serwer oraz wzmacniacz z kolumnami. Zaplanowano także zakup urządzeń do zapewnienia Wi-Fi w sali internetowej. – Tak wyposażona pracownia ma zapewnić uczniom możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami w edukacji, a nauczycielom pozwoli prowadzić pracę dydaktyczną z wykorzystaniem urządzeń informacyjno-komunikacyjnych – mówi Alicja Melion, dyr. Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Wartość całego zadania wynosi dokładnie 107.805 zł, zaś pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego może wynieść do 60 proc. jego kosztów. Nie może jednak przekroczyć kwoty 70 tys. zł. Ścieżka rozpatrywania wniosków ma być bardzo szybka, więc zakup sprzętu powinien nastąpić w stosunkowo nieodległym terminie. Aktualnie – dla potrzeb kształcenia na odległość – dyrektorzy szkół mogą użyczać uczniom i nauczycielom sprzęt komputerowy w postaci tabletów i laptopów, zakupionych w ramach realizacji projektu „ Kluby Kluczowych Kompetencji”. Udostępnianie sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia.