Nie oglądając się na wsparcie, jakie obiecuje przedsiębiorcom rząd, w legionowskim ratuszu zainicjowano działania mające pomóc im tu i teraz. Z dnia na dzień sytuacja mnóstwa firm robi się bowiem coraz bardziej dramatyczna. Zwłaszcza tych mniejszych, nieposiadających kapitału gwarantującego przejście przez kryzys suchą stopą. Ratunkiem dla nich ma być Legionowski Pakiet Pomocowy.

Nad wyjściem naprzeciw oczekiwaniom lokalnego biznesu nie zastanawiano się w ratuszu długo. – W czasie pandemii nie pozostajemy bezczynni i w ramach naszych możliwości oraz kompetencji będziemy starali się wprowadzać ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom. Jest to również walka o gminne miejsca pracy, gdyż lepsza kondycja finansowa powinna pozwolić firmom na powstrzymanie się od podejmowania kroków dotyczących ewentualnych zwolnień – mówi prezydent Roman Smogorzewski. – Wielu legionowskich przedsiębiorców musiało zawiesić swoją działalność lub ją znacząco ograniczyć. Wiemy o tym, dlatego wyciągamy do nich pomocną dłoń, proponując cztery uchwały rady miasta – dodaje Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.

Legionowski Pakiet Pomocowy obejmuje kilka głównych elementów mających ulżyć firmom, których płynność finansowa została zachwiana przez negatywne konsekwencje ekonomiczne wywołane pandemią koronawirusa. Miejski plan zakłada między innymi:
– wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
– zwolnienie lub ewentualne przedłużenie terminu płatności tegorocznego podatku od nieruchomości na terenie gminy Legionowo.
– Kolejnym elementem naszego rozwiązania jest oferta zniesienia lub udzielenia ulgi w zakresie opłat cywilnoprawnych, takich jak czynsz, dzierżawa, czy opłata za użytkowanie wieczyste. Tak więc są tutaj różne propozycje, zależne chociażby od tego, jaka jest forma własności nieruchomości, w której swoją działalność prowadzi legionowski przedsiębiorca – mówi Piotr Zadrożny. Jak zapewnia, skorzystanie z dobrodziejstw LPP nie będzie skomplikowane. – Beneficjentami naszego Pakietu są przedsiębiorcy, którzy musieli zamknąć swoje działalności, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia czy też Rady Ministrów, oraz ci, którzy ją ograniczyli ze względu na brak klientów. Mamy już przygotowane nowe druki, które zainteresowani pomocą przedsiębiorcy będą musieli wypełnić. Uwzględniono tam pewne dane dotyczące ich dochodów, ale same formularze są dużo prostsze do wypełnienia, niż te dotychczas stosowane przy tego typu wnioskach, na przykład o odłożenie terminu płatności lub o wprowadzenie ulgi w podatku czy opłacie cywilnoprawnej.

Projekty wspomnianych uchwał trafią na najbliższe posiedzenie Rady Miasta Legionowo, planowane na ostatnią środę kwietnia. Wszystko wskazuje na to, że złożony przez klub radnych Porozumienie Samorządowe wniosek w sprawie stworzenia katalogu ulg dla przedsiębiorców zostanie przyjęty i szybko wejdzie w życie. Póki co mają one obowiązywać od 1 maja do 31 lipca bieżącego roku. – Wiemy, że sytuacja jest dynamiczna, szybko się zmienia, dlatego w tej chwili proponujemy rozwiązania na najbliższe dwa-trzy miesiące, natomiast jeżeli epidemia i związane z nią ograniczenia potrwają dłużej, a sytuacja gospodarcza dalej będzie zła, absolutnie nie wykluczamy tego, że w kolejnych miesiącach nasze propozycje w ramach Legionowskiego Pakietu Pomocowego będą przedłużane – zapowiada Piotr Zadrożny. – Cały czas monitorujemy sytuację związaną z epidemią oraz jej skutkami dla biznesu. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, poszukujemy nowych sposobów wsparcia i planujemy kolejne kroki – dodaje prezydent Roman Smogorzewski. Te, które już zrobiono, są bez wątpienia w dobrą stronę.