Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), nie istnieje żadne zagrożenie dla rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez korzystanie z wody pochodzącej z sieci wodociągowej.

Koronawirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, takie jak podchloryn sodu i dwutlenek chloru, które stosują legionowskie wodociągi w procesach uzdatniania wody. Powyższe dezynfektanty skutecznie eliminują wszystkie tego typu wirusy.

Woda dostarczana mieszkańcom Legionowa spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jest ona w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów. W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna kontrola jakości wody. Wewnętrzna kontrola wody odbywa się w 26 różnych punktach na terenie Legionowa przez certyfikowane laboratorium posiadające akredytacje unijne, a zewnętrzna prowadzona jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie, która wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Reasumując, woda z wodociągu miejskiego jest w pełni bezpieczna, tak więc stosujmy się do wszelkich zaleceń, jakie wydają służby sanitarne w kraju w kwestii przestrzegania zasad higieny osobistej. Myjmy często ręce i co najmniej raz dziennie bierzmy kąpiel w celu eliminacji szkodliwych patogenów, które giną w kontakcie z czystą wodą i mydłem. Woda z sieci wodociągowej oraz mydło mogą okazać się jednymi z najlepszych sprzymierzeńców w walce z koronawirusem.