Z informacji przekazywanych przez wieliszewskich urzędników wynika, że działania związane z powstrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa nie zaburzą tamtejszego systemu gospodarki odpadami. Tak przynajmniej deklaruje podmiot, który na mocy zawartej z gminą umowy jest za to odpowiedzialny.

Według danych z 20 marca br. firma nie przewiduje zawieszenia odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Wieliszew. Trzeba jednak liczyć się z tym, że ze względu na konieczność zachowania dodatkowych środków bezpieczeństwa przez pracowników odbierających odpady mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze. Jeżeli nie odbędzie się on zgodnie z harmonogramem, klient ma więc do wyboru: albo przymknąć na ten fakt oko, albo złożyć reklamację. Stali mieszkańcy oraz firmy mogą tego dokonać w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odbioru odpadów. Osoby posiadające działki letniskowe (deklaracja ryczałtowa) mają zaś na to pięć dni roboczych.

Reklamacje można zgłaszać na kilka sposobów: pod numerami telefonu 22 782 22 32 bądź 797 982 363, za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej http://czystagmina.wieliszew.pl/kontakt oraz przez aplikację EVENIO.