Chwile grozy w sobotnie (7 marca) przedpołudnie przeżyli mieszkańcy jednego z bloków przy ul. Marmurowej w Jabłonnie. Było bowiem podejrzenie, że w którymś z lokali mogło dość do rozszczelnienia instalacji gazowej i ulatniania się gazu.

Na miejsce natychmiast zjawiły się cztery zastępy straży pożarnej oraz Pogotowie Gazowe. Sprawdzono wszystkie 23 lokale mieszkalne. Do 14 z nich strażakom wraz z gazownikami udało się wejść i na miejscu sprawdzić instalacje. W pozostałych przypadkach stężenie gazu sprawdzano między innymi poprzez szpary w drzwiach. Na szczęście nigdzie nie stwierdzono rozszczelnienia sieci gazowej. Podwyższone stężenie tlenku węgla zaobserwowano natomiast w garażu podziemnym. Pomieszczenie zostało natychmiast wywietrzone.