fot. arch.

Jabłonowski urząd gminy zapowiada rychłe rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych w Bożej Woli, Rajszewie oraz w Chotomowie. Projekt nosi nazwę „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II”. W lutym wójt Jarosław Chodorski podpisał umowy na wykonanie zadania w dwóch pierwszych miejscowościach. Trwa natomiast procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy ścieżek w Chotomowie.

Kolejne gminne ścieżki rowerowe powstaną na podstawie projektów opracowanych w poprzednich latach. Inwestycja w Rajszewie połączy istniejącą ścieżkę na trasie Rajszew-Nowy Dwór Mazowiecki, wybudowaną w ramach I etapu inwestycji, z Jabłonną (do ul. Dębowej). Na odcinku blisko 3,5 km zostanie wybudowana asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Trasa będzie wiodła po północnej stronie jezdni. Prace wykona spółka Fal-Bruk, a ma na to czas do końca maja br.

Inwestycja w Bożej Woli zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Klonowej. Do dyspozycji pieszych i rowerzystów zostanie oddany ciąg asfaltowy szerokości 2,5 m. Ścieżka w ul. Klonowej będzie wiodła od ul. Modlińskiej do granicy z gminą Wieliszew. Kolejnym elementem inwestycji realizowanym w tym roku na terenie Bożej Woli będzie ścieżka rowerowa w ul. Dębowej. Asfaltowy trakt o szerokości 2 m powstanie na odcinku od ul. Modlińskiej do granicy z gminą Wieliszew. Planowane zakończenie prac to koniec maja 2020.

Jeżeli chodzi o Chotomów, wzdłuż ul. Kolejowej – od istniejącej ścieżki do granicy z Legionowem – zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o zmiennej szerokości. Trasa będzie wiodła po północnej stronie torów kolejowych oraz istniejącej jezdni. Zadanie obejmuje ponadto budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego i sieci teletechnicznej w ul. Kolejowej. Chotomów czeka też przebudowa ul. Przechodniej, polegająca na budowie kontrapasa dla rowerów oraz jednokierunkowego ciągu pieszo-jezdnego. Aktualnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy ścieżek.

Realizowany w gminie Jabłonna projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza” poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.