Prowadzona przez powiat legionowska przychodnia ZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4 nawiązała w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, dzięki czemu została włączona do sieci nadzoru nad grypą Sentinel.

W praktyce oznacza to, że lekarze z legionowskiej przychodni „na górce” prowadzą rejestr stwierdzonych przypadków grypy oraz infekcji grypopodobnych z podziałem na kategorie wiekowe pacjentów i przesyłają raporty do warszawskiej WSSE. Od pacjentów, u których stwierdzono objawy grypy lub grypopodobne, pobrane zostają próbki materiału klinicznego do laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Podjęta przez przychodnię współpraca ma na celu nadzór nad grypą i innymi wirusami oddechowymi poprzez pozyskiwanie danych na temat ich aktywności na danym terenie i w danej populacji, które obejmują informacje epidemiologiczne oraz dane wirusologiczne umożliwiające ocenę sytuacji w tym zakresie. System Sentinel działa w Polsce od 2004 r.