Kredyt gotówkowy to coraz popularniejszy produkt bankowy, który większości z nas pozwala zrealizować wiele planów i marzeń. Na rynku możemy znaleźć naprawdę wiele banków, które proponują klientom takie rozwiązanie, jednak niektóre z kredytów są specjalnie dedykowane do konkretnej grupy osób. Tak właśnie jest w przypadku kredytu gotówkowego dla studentów, którego warunki nieco różnią się od klasycznych pożyczek bankowych. Sprawdź, jak znaleźć dobry kredyt dla studenta i jakie musisz spełnić warunki, aby go otrzymać.

Kredyt gotówkowy — czym jest?

Kredyt gotówkowy możemy zaciągnąć w banku na dowolny cel, przy czym nie musimy podawać konkretnych informacji na temat wydatków sfinansowanych za pomocą pobranych z tego tytułu środków. Jest to duża różnica, która oddziela ten typ kredytu od innych, np. kredytu hipotecznego  czy na zakup samochodu. Jednak nie każdy może otrzymać tego typu zobowiązanie z banku, a aby nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, musimy spełnić kilka podstawowych warunków.

Jakie warunki spełnić, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest dostępny wyłącznie dla pełnoletnich osób, dlatego jeśli nie mamy skończonych 18 lat, nie możemy wnioskować o takie zobowiązanie. Niezbędne będzie także posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, mieszkanie na terenie Polski, posiadanie obywatelstwa polskiego oraz konta bankowego w jednym z polskich banków.

Oprócz powyższych warunków, istotną rolę w procesie wnioskowania o kredyt odgrywa nasza zdolność finansowa. Instytucje bankowe sprawdzają ją na podstawie trybu naszej pracy, częstotliwości i wysokości zarobków, a także poprzez analizę baz BIK i KRD. W Biurze Informacji Kredytowej znajduje się bowiem historia zaciągniętych przez nas zobowiązań wraz ze szczegółami odnośnie do terminowości ich spłacania. Jeśli nasza historia kredytowa jest dobra, mamy spore szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego. KRD z kolei zawiera dane osób zadłużonych, które nie mogą liczyć na kredyt, a jedynym rozwiązaniem na zaciągnięcie gotówki jest skorzystanie z ofert parabanków, które proponują chwilówki lub pożyczki dla zadłużonych.

Czym różni się kredyt studencki od klasycznego kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy dla studenta jest formą finansowania, które osoby uczące się zaciągają na swoje utrzymanie przez okres studiów. Tego typu pomoc różni się od tradycyjnego kredytu głównie tym, że spłata odsetek jest dotowana przez państwo. Dodatkowo koszty kredytowania są w tym przypadku zdecydowanie niższe niż wtedy, gdy bierzemy kredyt konsumpcyjny.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Osoby, które chcą ubiegać się o kredyt gotówkowy dla studenta, muszą spełnić wyżej wymienione warunki dot. pełnoletności, obywatelstwa oraz mieszkania na terenie kraju, ale nie tylko. Tego typu kredyt zostanie udzielony wyłącznie:

— Studentom uczelni publicznych i niepublicznych, którzy uczą się w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. Istotne jest tutaj, aby rozpoczęli oni naukę przed ukończeniem 25 roku życia.

— Studentom studiów doktoranckich.

— Słuchaczom i studentom Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Kredyt studencki skierowany jest przede wszystkim do osób, które potrzebują środków na utrzymanie się, a ich rodziny nie są zamożne. Każdego roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala max. wysokość miesięcznych zarobków na osobę w gospodarstwie domowym, w którym żyje student. Obecnie wynosi ona 2500 zł netto.

Banki najczęściej udzielają kredytu studenckiego na maksymalny okres 6 lat lub w przypadku doktorantów 10 lat. Warto wiedzieć, że zostaje on wypłacany w comiesięcznych ratach z pominięciem urlopu, który bierzemy z powodów zdrowotnych lub losowych.

Absolutną koniecznością jest okazanie w banku legitymacji studenckiej, czego musimy dopełniać co semestr (do 31 marca oraz do 31 października). Zaświadczenie o statusie studenta jest niezbędne wyłącznie w procesie wnioskowania o kredyt gotówkowy

Wniosek o kredyt studencki

Aby móc wnioskować o kredyt dla studenta, niezbędne będzie pobranie zaświadczenia z uczelni wyższej, którego celem jest potwierdzenie odbywania studiów. Banki wymagają także potwierdzenia dochodów rodziny studenta. W tym celu możemy okazać np. dokument PIT z ubiegłego roku.

Istotny jest również fakt, iż aby otrzymać kredyt studencki, musimy posiadać swojego poręczyciela. Jest to konieczność wymagana przez banki, której celem jest zabezpieczenie instytucji w razie sytuacji niespłacania zobowiązania przez kredytobiorcę. Poręczycielami w takim przypadku zazwyczaj zostają rodzice lub rodzeństwo, ale nie ma przeciwskazań, aby był to członek dalszej rodziny np. wujek lub starsze kuzynostwo. Jeśli rodzice studenta nie żyją, a nie ma on nikogo, kto mógłby zostać jego poręczycielem, istnieje możliwość ubiegania się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego i/lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (studenci mieszkający na wsiach).

Kiedy spłacamy kredyt studencki?

Spłatę kredytu dla studenta rozpoczynamy 2 lata po ukończeniu studiów. Jeśli nastąpimy sytuacja, podczas której przerwiemy nauczanie, zaczynamy uiszczanie rat miesiąc po terminie, w którym przedłożyliśmy bankowi naszą legitymację studencką. Jeśli pobieraliśmy kredyt przez 3 lata, możemy spłacać go przez 6 lat lub zdecydować się na wcześniejszą spłatę.

Kredyt gotówkowy dla studenta — ranking

Kredyt studencki w PKO BP

— Oprocentowanie 0% do 2 lat od zakończenia studiów oraz 0,87% po upłynięciu tego terminu;

— 2% prowizji dla klientów banku;

— 5% prowizji dla osób, które nie mają konta w PKO BP;

— Jeśli poręczycielem zostaje BGK — pobiera on 1,5% prowizji od każdej transzy.

Kredyt dla studenta w banku Pekao

— Oprocentowanie 0% przez cały okres studiów i przez 2 lata po ich zakończeniu, następnie 0,87%;

— Prowizja 0% dla posiadacza konta w Pekao oraz 0,5% dla pozostałych osób;

— Jeśli poręczycielem zostaje BGK, zostaje pobierana prowizja w wysokości 1,5%. W przypadku ARiMR prowizja wynosi 0%.

Kredyt studencki w SGB Banku i zrzeszonych bankach spółdzielczych

— Oprocentowanie 0% przez okres studiów i 2 lata po zakończeniu nauki; Później na poziomie 0,87%;

— Prowizja 1,5% dla posiadaczy konta oraz 2,5% dla osób nie będących klientami banku. Zrzeszone banki spółdzielcze mogą posiadać inną stawkę.

Kredyt gotówkowy dla studenta w BPS i zrzeszonych bankach spółdzielczych

— Oprocentowanie 0% do 2 lat po ukończeniu studiów, następnie w wysokości 0,87%

— 1% prowizji (zrzeszone banki spółdzielcze mogą mieć inne stawki);

— Prowizja w przypadku poręczyciela BGK w wysokości 1,5%.

Poprzedni artykułZae-bookuj sobie książkę
Następny artykułŁowy na piątkę
Waldek Siwczyński
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 49-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.