fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie

Wraz z początkiem roku Starostwo Powiatowe w Legionowie uruchomiło usługę pod nazwą Mobilny Urzędnik, skierowaną do osób z poważnymi ograniczeniami w poruszaniu się. Teraz, po otrzymaniu stosownego zgłoszenia, wyznaczeni pracownicy starostwa osobiście odwiedzą ich w domach.

Osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność mają problemy z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym samodzielne dotarcie do starostwa, mogą telefonicznie zgłosić potrzebę załatwienia swojej sprawy. Pracownik przyjmujący zgłoszenie uzgodni z petentem termin, w którym urzędnik złoży mu wizytę w domu, a następnie pomoże wypełnić dany dokument, przyjmie go oraz dostarczy do starostwa. W ten sposób można złożyć wnioski o: przeniesienie pozwolenia na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, zaświadczenie o samodzielności lokalu, zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaświadczenie o tym, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, opisy taksacyjne z uproszczonego planu urządzenia lasu, lokalizację zjazdów na drogi powiatowe oraz o wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych.

Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z Mobilnego Urzędnika mogą zadzwonić pod numer 22 7640 555, pod którym zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. Ich realizacja następuje w najbliższym dostępnym dniu obsługi. Przypadają one w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10.00 – 14.00.

Regulamin usługi jest dostępny na witrynie internetowej powiatu legionowskiego w dziale „Dla mieszkańców” w zakładce Mobilny Urzędnik.