fot. UG Wieliszew

Obradując w sali koncertowej, radni z gminy Wieliszew tegoroczny budżet przyjęli wręcz śpiewająco. Po wcześniejszym przedyskutowaniu jego szczegółów w poszczególnych komisjach, na grudniowym posiedzeniu większość radnych szybko opowiedziała się za przedłożonym im projektem. Tylko jeden spośród piętnastu samorządowców wstrzymał się od głosu.

Tegoroczne plan gminnych dochodów opiewa na ponad 106 mln zł, zaś wydatki mają wynieść o sześć milionów więcej. Przeszło 21 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje. Do najważniejszych tego rodzaju zadań należą: budowa parkingów Parkuj i Jedź w Wieliszewie oraz Michałowie-Reginowie, budowa przedszkola w Skrzeszewie, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku, a także budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach. W planach są również Centrum Społeczno-Kulturalne w Wieliszewie, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa skrzyżowania Al. Solidarności i ul. Polnej z ul. Kościelną w Wieliszewie. Realizacja części tych zadań zakończy się w 2021 i 2022 roku. Na ceniony przez mieszkańców Fundusz Sołecki pójdzie z wieliszewskiej „skarbonki” ponad 540 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego budżetu gminy można znaleźć na stronie www.bip.wieliszew.pl.

Podczas grudniowej sesji wieliszewscy radni zajęli się też między innymi kwestią wynagradzania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz problemem gospodarki odpadami. Rozpatrzyli uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także od tych, gdzie nikt nie mieszka, a powstają tam odpady komunalne. Ustalono również ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.