Gospodarzem III Forum Gospodarczego Powiatu Legionowskiego była gmina Jabłonna. A dokładnie Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk – KEZO przy ul. Akademijnej 27. Wydarzeniu stworzonemu z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowej Izby Gospodarczej od początku patronuje legionowski starosta.

Dla biorących udział w III Forum dyskutantów priorytetem jest gospodarczy rozwój powiatu, najlepiej w oparciu o nowoczesne technologie, przyjazne dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego. W listopadzie biznesowi oraz instytucjonalni uczestnicy tej gospodarczej „burzy mózgów” – przy aktywnej pomocy przedstawicieli placówek oświatowych – analizowali sytuację na rynku pracy, próbując przewidzieć kierunek zachodzących na nim zmian, a także czekające ich w przyszłości wyzwania. Podczas jabłonowskiej imprezy wręczono też wyróżnienia ubiegłorocznym Liderom Legionowskiego Rynku Pracy.