Parafrazując najsłynniejszy dylemat w dziejach światowej literatury: grabić czy nie grabić – oto jest pytanie! Jesienią zarządcy nieruchomości zadają je sobie coraz częściej. W legionowskim ratuszu, słuchając opinii świata nauki, odpowiedź znaleziono przed kilkoma laty. I zalegające na trawie liście traktuje się tak, jak życzyłaby sobie tego natura.