fot. UG Wieliszew

Na Jeziorze Wieliszewskim przeprowadzono prace związane z budową tak zwanej przepustozastawki. Ma ona za zadanie piętrzenie wód, w celu ochrony zbiornika przed zarastaniem i wyschnięciem.

Pojawiające się w ostatnich latach susze wpłynęły niekorzystnie na stan wód gruntowych również na terenie powiatu legionowskiego. Odczuło je m.in. Jezioro Wieliszewskie. Dlatego w tym roku zostały podjęte działania mające na celu jego ochronę. Poprzedzono je badaniami geologicznymi gruntu i rozważono możliwość zablokowania odpływu wody ze zbiornika. Badania wypadły pomyślnie, co umożliwiło zaprojektowanie przepustozastawki, której celem jest piętrzenie wód zbiornika.

Mając niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, na początku października rozpoczęto prace. Po wykonaniu przepustozastawki inżynierowie melioranci i hydrolog przez pewien czas monitorowali proces stabilizacji wody na całej długości zbiornika, aby ustalić optymalne parametry funkcjonowania urządzenia. Na wypadek długotrwałego opadu deszczu zastosowano rozwiązanie technologiczne umożliwiające natychmiastowy zrzut nadmiaru wody.

Koszt inwestycji to ponad 150 tys. zł. Gmina Wieliszew przekazała ponad 135 tys. zł, a Powiat Legionowski, na wniosek Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew, wsparł realizację zadania dotacją celową w wysokości 15 tys. zł.

WS/Powiat Legionowski