fot. arch.

Lepiej późno niż wcale. Piątego lipca Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie 160-metrowego fragmentu drogi krajowej nr 61, na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Rozbudowywana krajówka będzie wyposażona w dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda, a także w dodatkowe jezdnie oddzielone od jezdni głównej pasami zieleni, obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego, do których włączona jest między innymi ul. Polna. Inwestycja na terenie Michałowa-Reginowa oraz Stanisławowa Drugiego zostanie zrealizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B”, z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793”.

Jak podkreślili w komunikacie urzędnicy wojewody, wydając decyzję ZRID na podstawie art. 35 prawa budowlanego, Zdzisław Sipiera sprawdził przede wszystkim zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji), zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, a także kompletność projektu budowlanego oraz posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

2 KOMENTARZE

  1. szkoda tych miesięcy bez pracy , najpiękniejsze miesiące i NIC się nie robiła, a ile to drogi byłoby już zrobione

  2. No cóż – WYBORY się zbliżają i PIS chce się pokazać jaki jest DOBRY. Jakie to SMUTNE i FAŁSZYWE

Comments are closed.