fot. arch.

W takich sytuacjach zawsze lepiej dmuchać na zimne. Posiadając informacje o fali wezbraniowej na Wiśle, która we wtorek i środę miała przetoczyć się przez powiat, starosta legionowski ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla gmin Jabłonna i Wieliszew. Obowiązuje on od godz. 10.00 28 maja aż do odwołania.

Obok znacznego wzrostu stanu wody na Wiśle, impulsem do ogłoszenia alarmu była niekorzystna prognoza hydrologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na obszarze dwóch wymienionych w zarządzeniu gmin starosta Robert Wróbel polecił między innymi wprowadzić całodobowe dyżury w Gminnych Zespołach Zarządzania Kryzysowego, a także dokonać przeglądu sprzętu oraz materiałów przeciwpowodziowych i w razie potrzeby je uzupełnić. Niezależnie od tego wyznaczeni pracownicy zajmą się regularnym kontrolowaniem poziomu wód na zagrożonych obszarach, monitorowaniem stanu wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych. Opracowane na tej podstawie meldunki będą dwa razy na dobę spływały do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. O ewentualnych przypadkach uszkodzenia, przerwania lub przesiąknięcia wału natychmiast zostaną powiadomieni również powiatowi strażacy.