Już 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy nie chadzają na nie wprawdzie zbyt chętnie, ale tym razem ich decyzje przy urnach są wyjątkowo istotne. Zarówno dla krajowej sceny politycznej, jak dla przyszłości całej Unii. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, aby swej szansy na oddanie głosu nie przegapić.

Lokale wyborcze będą czynne od 7.00 do 21.00. – W Legionowie tradycyjnie mamy 24 obwody głosowania – 23 stałe i jeden w DPS „Kombatant”. Jest tylko jedna zmiana: nie będzie obwodu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Zwycięstwa. Teraz znajdzie się on w Scenie – informuje sekretarz miasta Danuta Szczepanik. Jeśli ktoś z jakichś przyczyn nie jest w stanie udać się do lokalu wyborczego, ma dwie inne opcje. Może oddać głos przez pełnomocnika lub zrobić to korespondencyjnie. – Za pośrednictwem pełnomocnika mogą głosować osoby, które ukończyły 75 rok życia albo mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Osoby, które chcą głosować za pomocą pełnomocnika, powinny do 17 maja zgłosić taki zamiar do Prezydenta Miasta Legionowo. Natomiast te pragnące głosować korespondencyjnie powinny to zgłosić do Komisarza Wyborczego w Warszawie. Ale orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystarczy dostarczyć do naszego urzędu, nie trzeba go wysyłać do stolicy.

Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach, a planują wtedy jakiś wyjazd, powinny zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania. Mają na to czas do 21 maja. – Ale zwykle jest tak, że większość mieszkańców przychodzi w przeddzień wyborów i prosi o wydanie zaświadczenia, a wtedy niestety ten ustawowy termin nam mija. Takie zaświadczenie można wziąć nawet teraz. Jeżeli się okaże, że ktoś jednak nie wyjeżdża, może z tym dokumentem przyjść do swojego lub innego obwodu głosowania i zagłosować właśnie na podstawie tego zaświadczenia – zapewnia Danuta Szczepanik.

W Legionowie mieszka sporo osób, których nie ma na listach wyborców. Jeśli spełniają one stosowne kryteria i chcą w niedzielę głosować, powinny złożyć w ratuszu wniosek o dopisanie do spisu wyborców. – Przy okazji każdych wyborów przychodzą ludzie i mówią: mieszkam w Legionowie, płacę tu podatki i muszę zagłosować w Legionowie. Ale niestety nie dopisali się do spisu wyborców i takiej możliwości nie ma. Więc apelujemy: jeżeli ktoś nie wie, czy jest w naszym rejestrze, może to wcześniej sprawdzić, lecz te formalności powinny być dokonane już teraz, a nie na ostatnią chwilę – dodaje sekretarz miasta.

Co do osób niepełnosprawnych, jak zwykle mogą one zmienić obwód na taki dostosowany do ich potrzeb. Formalności należy dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich. Urzędnicy będą też pomagali w dowożeniu ludzi do lokali wyborczych. Z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie dotyczy to jednak osób leżących oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wzory dokumentów potrzebnych do dokonania wszelkich formalności dostępne są m.in. na internetowej witrynie ratusza. – Wystarczy wejść na naszą stronę, do zakładki „Wybory do Parlamentu Europejskiego”. Jest tam „ulicówka”, czyli dokładnie rozpisane, który blok, która ulica i w którym obwodzie będzie głosowała. Opublikowaliśmy ją też w „Pulsie miasta”. Poza tym na internetowej stronie urzędu znów uruchomimy wyszukiwarkę. Wystarczy tylko podać nazwę ulicy, a wtedy ukaże się informacja, który to okręg wyborczy i gdzie jest siedziba komisji.

W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego wzięła udział mniej niż jedna czwarta uprawnionych do głosowania Polaków. Na Mazowszu frekwencja była nieco wyższa – wyniosła prawie 29 proc.