Spadek liczby osób zaszczepionych, przy jednoczesnym wzroście zachorowań na choroby zakaźne – to jedna z ważniejszych informacji zawartych w raporcie Sylwii Patejuk, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie.

Średni poziom zaszczepienia na terenie powiatu legionowskiego w 2017 roku wynosił 98,1 proc. Rok później było to już 97,3 proc. Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień w 2017 roku wynosiła 224 osoby, a w 2018 już 265 osób. Tendencja spadkowa jest wyraźna, ale jak przekonuje Sylwia Patejuk, nie ma jeszcze powodów, żeby bić na alarm. Jeśli bowiem poziom zaszczepienia utrzymuje się powyżej 95 procent, to według Głównego Inspektora Sanitarnego gwarantuje to bezpieczeństwo sanitarne. Niemniej jednak takie zjawisko można uznać za niepokojące. – Jest to na pewno zasługa prężnie działających ruchów antyszczepionkowych, które opierają się na analizie tak zwanych NOP-ów, czyli Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych. Może to być „nie NOP”, czyli nie ma żadnych objawów po szczepieniu, może być „NOP łagodny”, „NOP ciężki” i „NOP poważny” – mówiła podczas marcowej rady powiatu Sylwia Petejuk.

W 2017 r. na prawie 13 tysięcy wydanych dawek szczepionek lekarze zgłosili tylko 15 łagodnych Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych. Nie było żadnego poważnego i ciężkiego. W 2018 r. na ponad 16 tysięcy dawek zgłoszono z kolei 10 NOP-ów łagodnych i znów ani jednego poważnego i ciężkiego. – W celu przeciwdziałania zmniejszeniu wyszczepialności wydzieliliśmy magazyn szczepionek oraz zwiększyliśmy powierzchnię magazynową i obecnie mamy dwie szafy chłodnicze, w których na dzisiaj mamy 1400 dawek szczepionek. Poza tym wzmożyliśmy też działania oświatowe. Chodzimy na pogadanki do szkół, przedszkoli i na spotkania z rodzicami – mówiła radnym Powiatowa inspektor Sanitarna.

Malejąca liczba osób zaszczepionych przekłada się oczywiście na wzrost zachorowań na choroby zakaźne. W 2016 i 2017 roku na terenie powiatu legionowskiego nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania na odrę. W roku ubiegłym odnotowano już natomiast dwa takie przypadki, a w pierwszym kwartale 2019 r. siedem osób zachorowało na tę groźną chorobę. Odra to jednak nie jedyna choroba zakaźna, jaka występuje na terenie powiatu. Od kilku lat daje się też zauważyć wzrost zachorowań na gruźlicę. W 2016 r. było to 10 osób, w 2017 już 27, a w 2018 – 38. W pierwszych trzech miesiącach obecnego roku do legionowskiego sanepidu już wpłynęły informacje o dziewięciu przypadkach zachorowań na gruźlicę.

Elph