Zakończyły się wstępne prace nad dokumentem określającym zasady legionowskiego budżetu obywatelskiego. Po zapoznaniu się z uwagami wszystkich wydziałów i referatów urzędu miasta, a także uwzględnieniu uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetów innych miast, dokument został przedstawiony mieszkańcom. Uwagi do projektu można zgłaszać do 30 kwietnia.

Budżet obywatelski umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o przeznaczeniu części wydatków z budżetu miasta, poprzez zgłaszanie zadań do realizacji i dokonywanie ich wyboru w drodze głosowania. Jednocześnie stanowi on dodatkowy element budowania wzajemnych relacji w działaniu na rzecz społeczności miasta oraz pobudza mobilizację obywatelską mieszkańców, mając na celu poprawę jakości życia społecznego. Z dokumentami można zapoznać się na stronie internetowej www.legionowo.pl.

Legionowscy urzędnicy przy tworzeniu projektu dokumentu szukali dobrych praktyk w miastach, które takie rozwiązanie już mają wdrożone, rozmawiali z pracownikami, którzy odpowiadają za jego realizację. Szczególną uwagę zwracano na błędy, jakie popełniano w poprzednich latach, starając się je wszystkie wyeliminować. Przed prezentacją dokumentu mieszkańcom, urzędnicy zapoznali się z uwagami RIO do budżetów obywatelskich m.in. Radomia i Warszawy. Projekt skonsultowały wewnętrznie wszystkie wydziały i referaty urzędu, a także Inspektor Danych Osobowych. Ich uwagi zostały uwzględnione i naniesione na dokument, który przedstawiono mieszkańcom w drodze konsultacji społecznych.

Przekazanie uwag do Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo jest proste: można je zgłosić poprzez elektroniczny formularz znajdujący się na tej stronie. W przypadku wersji papierowej, wystarczy wydrukować formularz konsultacyjny, a po jego uzupełnieniu wrzucić do urny znajdującej się w Informacji Urzędu Miasta Legionowo. Wypełniony formularz można było także przekazać podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 25 kwietnia br. w ratuszowej sali ślubów.

Nie wiadomo jednak, jak do legionowskiego dokumentu odniesie się ostatecznie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Ostatnie tygodnie pokazują, że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie przepisów dotyczących budżetów obywatelskich wprowadziła chaos i w efekcie wiele podjętych przez rady miast i gmin uchwał zostało uchylonych, a budżety obywatelskie wstrzymane. Kłopoty z ich procedowaniem mają m.in. Warszawa, Ząbki, Radom, Pionki czy Pruszków. W ubiegłym tygodniu zakwestionowana została uchwała dotycząca regulaminu budżetu obywatelskiego w Wołominie – mieście, w którym ta formuła funkcjonuje od 2014 roku.
IgZ