Pierwszego dnia ogólnopolskiego strajku nauczycieli uczestniczyło w nim w Legionowie 349 nauczycieli z siedmiu szkół (w tym dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych) i czterech samodzielnych przedszkoli (PMI 5, PM 7, PM 10, PM 12). Pomimo tego, że w żadnej ze szkół nie było lekcji, wszystkie placówki zapewniały opiekę uczniom. Nie zawiódł także urząd miasta, który wspólnie z innymi instytucjami zorganizował zajęcia dla najmłodszych mieszkańców.

Oprócz kadry pedagogicznej do strajku przystąpiło też 37 pracowników administracji i obsługi. W żadnej ze szkół nie odbyły się zajęcia lekcyjne, ale opieką zostało objętych 83 dzieci. We wtorek liczba strajkujących nauczycieli zmalała do 303, a pracowników administracji i obsługi do 14. Za to rodzice przyprowadzili do zamkniętych szkół więcej dzieci – 99.

We wtorkowe przedpołudnie w ratuszu odbyło się spotkanie, na którym postanowiono, że do końca strajku oferta zajęć dla dzieci, m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury, Muzeum Historycznym, Miejskiej Bibliotece Publicznej, czy Scenie 210 będzie kontynuowana. Ciekawą propozycję urząd przedstawił właśnie w tej ostatniej, przejętej niedawno spółdzielczej przez lata Scenie 210 przy ul. Husarskiej – przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty. W środę powtórka z matematyki, czwartek – matma i język polski, a w piątek zajęcia z języka angielskiego i matematyki. Propozycja spotkała się z bardzo pozytywnymi reakcjami ze strony rodziców.

Dla uczniów klas IV-VIII, gimnazjów oraz liceum instytucje kultury oraz sportu kontynuują ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. DPD Arena Legionowo proponuje zajęcia z animatorem i wycieczki rowerowe, KZB Legionowo wprowadziło specjalne bilety na pływalnię „Wodne Piaski” – dla uczniów i opiekunów po 5 zł za godzinę, MOK oferuje projekcje filmowe dla dzieci, zaś Muzeum Historyczne zwiedzanie wystaw.
Biblioteka Miejska organizuje pokazy filmowe i warsztaty, dla dzieci dostępne są także najnowsze gry na konsolach. Z kolei w Spektrum Sportu uczniowie mogą korzystać ze wszystkich stref za darmo, pod opieką trenerów. Wolontariat Legionowo także organizuje warsztaty kreatywne dla dzieci.

Pomimo strajku wydaje się, że egzaminy gimnazjalne nie są zagrożone. Jak podaje ratusz, dyrektorzy wszystkich szkół skompletowali zespoły nadzorujące egzamin gimnazjalny w części humanistycznej.
AnKa