Bez szumnych haseł i reklamy państwo Elżbieta i Tadeusz Kaczyńscy od ponad dekady pomagają rodakom ze Wschodu. Najpierw sami, a z czasem wspierani przez legionowian o równie wielkich sercach. Zaczęło się od wizyty w polskiej szkole na Ukrainie. W ubiegłym roku o wsparcie zwróciły się do urzędu miasta parafia oraz hospicjum z Wilna.
Część wysłanych wtedy na Litwę darów trafiła do rejonu trockiego. Dziękując za pomoc, dyrektor tamtejszego gimnazjum poprosiła o więcej. W reakcji na apel ratusz uruchomił wolontariuszy z legionowskich szkół, a państwo Kaczyńscy zajęli się koordynacją akcji.