We wszystkich gminach powiatu legionowskiego odbyły się już sesje inaugurujące nową kadencję samorządu na lata 2018 – 2023. Prezydia rad gmin zostały wybrany, a składy komisji ustalone. Można już więc zacząć pracować na rzecz lokalnych społeczności.

Jako pierwsza, bo jeszcze w zeszły poniedziałek (19 listopada) zebrała się rada gminy Jabłonna, a dzień później po raz pierwszy w nowym składzie spotkali się radni z Legionowa. W czwartek (22 listopada) odbyła się inauguracyja sesja rady gminy Nieporęt. Na jej przewodniczącą wybrano Bogusławę Tomasik z KWW Macieja Mazura. Wiceprzewodniczącym został natomiast Piotr Pietrucha, również z KWW Macieja Mazura.

Dzień później, czyli w piątek (23 listopada) na swoich pierwszej w tej kadencji sesjach spotkali się radni z Serocka i Wieliszewa. Pracami nowo wybranej serockiej rady miasta będzie kierował Mariusz Rosiński, który w wyborach startował z komitetu nowego burmistrza Serocka, Artura Borkowskiego. Jego zastępcami zostali Józef Lutomirski i Marek Biliński, obaj z KWW Artura Borkowskiego. No i na koniec zostało prezydium rady gminy Wieliszew. Jego skład nie zmienił się w porównaniu z poprzednią kadencją. Przewodniczącym po raz kolejny został wybrany Marcin Fabisiak z KWW Pawła Kownackiego, a wiceprzewodniczącymi: Artur Miętek i Jacek Kuciński, obaj również z KWW Pawła Kownackiego.

Jeśli nic się nie zmieni i w radach nie dojdzie do żadnych politycznych trzęsień ziemi, to wszystko wskazuje na to, że będzie to nad wyraz spokojne pięć lat. Wszyscy wójtowie oraz burmistrz i prezydent mają w swoich radach stabilne większości i nie muszą szukać żadnych koalicjantów.