Wszyscy wiedzą, że PWK zajmuje się w mieście dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, a PEC dostarcza ciepłą wodę. Spółka KZB Legionowo wydaje się być tajemnicza. Zaś tajemnica wzbudza zwykle zainteresowanie. No i plotki, dużo plotek. Ostatnio kandydaci PiS mówią np. o ogromnych stratach, jakie ma rzekomo przynosić. A to bzdura. Spółka od początku przynosi zysk. I jest on z roku na rok coraz większy.

KZB Legionowo sp. z o.o. powstała 22 maja 2013 roku, po likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego – tworu, do którego rzeczywiście trzeba było dopłacać. Ideą powstania spółki była więc przede wszystkim oszczędność. Ale też sprawne zarządzanie. Czym zatem zajmuje się najmłodsza z legionowskich spółek?

Dba o szkoły i przedszkola

Jak mówi prezes Irena Bogucka, spółka KZB Legionowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Legionowo oraz właścicielem budynków zlokalizowanych na tych gruntach. Nieruchomości te stanowią siedziby szkół i przedszkoli, żłobka miejskiego, OPS-u i stadionu (razem 26 obiektów). Spółka jest odpowiedzialna za utrzymanie techniczne zasobów. W ciągu 5 lat na remonty, konserwacje i zakup usług w tych budynkach KZB przeznaczyło ok. 6 mln zł. W tym czasie wykonano m.in. termomodernizację przedszkoli nr 3 i 11, przeprowadzono kompleksowy remont dachów ZSP 2 i SP 1 oraz generalny remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Legionów Polskich 1914-1918.

Zarządza nieruchomościami

KZB Legionowo jest również zarządcą nieruchomości, Spółka zarządza obecnie 37 nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, ogółem 1008 lokalami. W latach 2013-2017 zawarto 8 nowych umów na zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi (Wyspiańskiego 4, Suwalna 19, gen. B. Roi 28, Przemysłowa 6, Mickiewicza 25 i 27, Królewska 2 w Jabłonnie, Daliowa 8 i Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16), co świadczy o dużym zaufaniu właścicieli i profesjonalizmie firmy.

Lokale komunalne

Na podstawie odrębnych umów KZB Legionowo Sp. z o.o. zarządza w imieniu Gminy Miejskiej Legionowo 45 nieruchomościami komunalnymi, w skład których wchodzą 983 lokale o łącznej powierzchni 38.276,18 m². W latach 2013-2018 spółka przeznaczyła na remonty i konserwacje budynków komunalnych ponad 2,3 mln zł, co biorąc pod uwagę zadłużenie mieszkańców, które na koniec września br. wraz z odsetkami wynosiło ok. 5 mln zł, jest kwotą bardzo pokaźną. W tym czasie spółka wymieniła m.in. instalację wodno-kanalizacyjną na ul. Suwalnej A i B, wyremontowała elewację budynku przy ul. Kościuszki 7 wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz dociepliła szczyty budynku przy ul. Olszankowej C.

Targowisko i nie tylko

Oprócz zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych i budynkami komunalnymi KZB Legionowo zarządza również innymi terenami i nieruchomościami (w tym niezabudowanymi) np. Targowiskiem Miejskim, placami zabaw, Dworkiem Myśliwskim, terenem przemysłowym przy ul. Sikorskiego, Parkiem Zdrowia czy Centrum Komunikacyjnym. Łączna powierzchnia tych terenów to 175.209,50 m².

Pozyskuje środki zewnętrzne

KZB Legionowo nie tylko gospodaruje własnym majątkiem, ale na duże inwestycje znajduje także środki zewnętrzne. Przez 5 lat funkcjonowania spółka pozyskała ponad 6,8 mln zł, w tym 3,5 mln zł na budowę basenu na osiedlu Piaski. Spółka uzyskiwała także preferencyjne pożyczki, m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznej nad trybuną stadionu (prawie 1 mln zł), termomodernizację przedszkoli (1,4 mln zł) oraz modernizację źródła ciepła i zmianę technologii basenowej przy ul. Królowej Jadwigi (ponad 1 mln zł).

Z roku na rok coraz więcej

Wbrew temu, co twierdzą opozycyjni politycy, spółka KZB Legionowo, jak każda spółka prawa handlowego, wypracowuje na koniec roku zysk. Jest on z roku na rok coraz większy: od 2013 roku wzrósł z 88,3 tys. zł do 365 tys. zł w 2017 roku.

Inwestycje bez VAT

Jedną z ogromnych zalet spółek prawa handlowego jest to, że mogą one odliczyć sobie podatek VAT z prowadzonych inwestycji. Dzięki temu te inwestycje są tańsze o 23% od tych realizowanych np. przez miasto. Zalety te podkreślał Roman Smogorzewski przy okazji budowy pływalni na os. Piaski, największej inwestycji realizowanej przez spółkę KZB. – Różnica pomiędzy inwestycją prowadzoną przez gminę a tą prowadzoną przez spółkę to 23%. Prawie ¼ kosztów mniej będzie wydatkowane na ten cel dzięki możliwości odzyskania VAT-u przez spółkę – tłumaczył prezydent Legionowa.

„Wodne Piaski” to flagowa inwestycja KZB. Dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych oraz oszczędności na VAT koszt nowoczesnej pływalni wyniósł zaledwie 11,5 mln zł, zamiast faktycznych około 16 mln zł. Pływalnia przyszkolna przy SP 8 to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, w którym znalazł się basen pływacki o wymiarach 25×16,5 m z 7 torami. Drugi basen, rekreacyjny, ma wymiary 11×22 m, a relaks zapewnią użytkownikom m.in. leżanki z masażem. Dla najmłodszych, w brodziku 7×7 m, czekają dzwonek i jeż wodny oraz zjeżdżalnia – słonik. Na zewnątrz zamontowano zjeżdżalnię – rurę, a z boku obiektu powstał parking na 65 samochodów osobowych i 2 miejsca dla autokarów. Basen zostanie oficjalnie otwarty 27 października, trwają zapisy na bezpłatne wejścia.

Ale basen na Piaskach to niejedyna inwestycja realizowana przez spółkę KZB Legionowo. W 2016 roku wyremontowano pływalnię przy ul. Królowej Jadwigi, gdzie zmodernizowano źródło ciepła i zmieniono technologię basenową. Realizowana w dwóch etapach inwestycja pozwoliła zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło oraz zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpiła redukcja CO₂, co wpłynęło korzystnie na jakość powietrza w Legionowie. Zamknięcie obiegu wody basenowej wraz z wymianą filtrów zmniejszyło jej zużycie, zwiększyło efektywność energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zintegrowanie z ekologicznym źródłem ciepła w postaci pompy ciepła.

Spółka wykonała termomodernizację swojej siedziby przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3. Zakres robót objął m.in. przebudowę dachu, wykonanie docieplenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowych urządzeń i instalacji. Oprócz własnej siedziby, KZB wykonało termomodernizację dwóch przedszkoli miejskich: PM 11 i PM 3. Podczas prac powstała też przyjazna dzieciom, wesoła elewacja budynków.

Dzięki spółce legionowscy kibice nie mokną podczas spotkań Legionovii KZB Legionowo. Spółka wybudowała zadaszenie trybuny stadionu wraz z instalacją fotowoltaiczną. Pozwoliło to zadaszyć trzy centralne sektory trybuny stadionu piłkarskiego.

KZB Legionowo jest najbardziej wszechstronną z legionowskich spółek. W ciągu zaledwie 5 lat pokazała jednak, że dzięki mądremu, sprawnemu zarządzaniu i dobrej gospodarce finansowej jest miastu niezwykle potrzebna.

IgZ