W sobotnie popołudnie Poczytania zamieniła się w przedwojenny salon, w którym zaproszeni goście, wśród których były osoby związane z legionowskim samorządem, kulturą i oświatą czytały fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wydarzenie to odbywało się ramach kolejnej edycji Narodowego Czytania.