Kolejna legionowska placówka oświatowa otrzymała ostatnio komputerowe wsparcie. Tym razem urządzenia trafiły do Szkoły Podstawowej nr 8. W końcu w młode pokolenie należy inwestować, bo od niego właśnie zależy nasza przyszłość, a ta jest ściśle związana z nowoczesnymi technologiami.