W Polsce istnieje ponad 2500 gmin, w tym 237 gmin miejskich. Specjaliści z dziedziny ekonomii, naukowcy z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej uznali, że najbardziej gospodarnym miastem w Polsce jest Legionowo. Wyniki ogłoszono podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

Ekonomicznymi liderami kraju w swoich kategoriach są: Legionowo (gminy miejskie), Gliwice (miasta na prawach powiatu), Kobierzyce (gminy) i Dziwnów (gminy miejsko-wiejskie). Najlepszym powiatem jest powiat pruszkowski. Co ważne, do rankingu nie można było się zgłosić, nie wypełniało się także żadnych ankiet. Oczywiście gminy nie ponosiły też jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w całym przedsięwzięciu. Kapituła wzięła pod uwagę jedynie ogólnodostępne wyniki ekonomiczne samorządów, sprawdzając m.in. poziom wydatków inwestycyjnych, wykorzystanie środków europejskich, udział podatków w dochodach, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, a także relację zobowiązań do dochodów.

– Podczas tegorocznego Kongresu chcieliśmy zaprezentować i nagrodzić najlepsze gminy
i miasta w Polsce. Odbyło się to na podstawie specjalnego rankingu, który stworzył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Te, które zdobyły pierwsze miejsca, potrafią najlepiej zarządzać pieniędzmi. To bardzo skomplikowane badanie, które zawiera wiele zmiennych składowych. Rozkłada na czynniki pierwsze finanse każdego polskiego samorządu, koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych, czy środkach unijnych pozyskanych na realizację zadań. To bardzo obiektywne kryteria, które pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie kraju. Tacy ludzie powinni być docenieni. Nasze nagrody będą symboliczne. Te prawdziwe, już jesienią, powinni sprawić im wyborcy, bo na to zasłużyli ciężką pracą i zrozumieniem ich potrzeb – mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Prezydent Roman Smogorzewski nie ukrywał zaskoczenia z otrzymanego wyróżnienia. W końcu niewielkie i niezbyt bogate Legionowo zwyciężyło z dużo zamożniejszymi i o wiele większymi miastami w Polsce. – Kilkanaście lat temu o Legionowie mówiło się, że to sypialnia Warszawy. Dziś to miejsce, w którym dużo się dzieje. To ogromne wyróżnienie i przede wszystkim dowód na to, że racjonalnie i dobrze dysponujemy naszymi finansami. Pierwsze miejsce w Polsce w rankingu dotyczącym zarządzania publicznymi pieniędzmi pokazuje, że Legionowo jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a wszystkie inwestycje są przemyślane i zaplanowane. Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, dzięki którym udaje nam się realizować tak ważne i potrzebne inwestycje, jak choćby Centrum Komunikacyjne, sieć ścieżek rowerowych oraz parkingi Park&Ride. To ogromny sukces wszystkich mieszkańców Legionowa. Możemy być dumni z naszego miasta, które po raz kolejny zostało tak wysoko ocenione przez niezależnych ekspertów i ponownie wyróżniło się na mapie Polski – mówi Roman Smogorzewski, Prezydent Miasta Legionowo

W gali, podczas której wręczono wyróżnienia przedstawicielom najlepszych krajowych samorządów, wzięli udział m.in. wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. samorządu terytorialnego Paweł Szefernaker.
AnKa