Dzielnicowy z jabłonowskiego komisariatu asp. Sławomir Wiśniewski odnalazł przywłaszczoną przyczepę samochodową wartą 4 tysiące złotych. Miesiąc wcześniej właściciel towarówki, w nowodworskiej komendzie złożył zawiadomienie o jej przywłaszczeniu.

– Dzielnicowych, z uwagi na charakter ich służby, można nazwać policjantami pierwszego kontaktu. Wykonują nie tylko zadania z zakresu szeroko rozumianej prewencji kryminalnej, ale także przeciwdziałają wykroczeniom oraz przestępstwom, które mają bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, dzielnic, miejscowości. Codziennie starają się być jak najbliżej mieszkańców, aby m.in. rozmawiać i słuchać ludzi. Analizują także docierające do nich informacje na temat bezpieczeństwa lokalnych społeczności i wyciągają z nich odpowiednie wnioski, które następnie przekładają na konkretne działania. Dzielnicowi nie lekceważą docierających do nich informacji i potrafią robić z nich użytek – zapewnia kom. Jarosław Florczak. Słowa te znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Doskonałym przykładem na to są ostatnie działania dzielnicowego z Jabłonny asp. Sławomira Wisniewskiego. Policjant sprawdzając docierające do niego informacje, na jednej z posesji w Chotomowie ujawnił i zabezpieczył poszukiwaną przez Policję towarową przyczepkę samochodową. Dzielnicowy ustalił, że miesiąc wcześniej w nowodworskiej komendzie właściciel towarówki złożył zawiadomienie o jej przywłaszczeniu i oszacował straty na 4 tysiące zł. Jak podsumowuje kom. Florczak, w pracy związanej z procesowym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia pomagali dzielnicowemu policjanci z pionu kryminalnego. Odzyskana przyczepka trafiła do właściciela, a nowodworscy policjanci ustalają teraz wszystkie, dodatkowe okoliczności związane z jej przywłaszczeniem.

KG